วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564
หน้าแรก พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

โควิดกับปัญหาแรงงาน

แม้ประเทศไทยจะได้เผชิญกับการระบาดของโควิดซึ่งเป็นส่วนสำคัญของภัยภิบัติด้านสุขภาวะรอบล่าสุดมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีแล้ว แต่การรับมือกับปัญหาก็ยังมี...

การบริหารจัดการโควิด ท่ามกลางสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

สถานการณ์โควิดรอบที่สามเหมือนจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้ ทั้งจำนวนผู้ป่วยต่อวันที่สูงกว่าจำนวนที่รายวันในอดีตในรอบแรกและรอบที่สอง รวมทั้งเรื...

รัฐที่กลัวกลางคืนกับเมืองที่ไม่เคยหลับใหล

สถานการณ์โควิดรอบล่าสุดที่เรียกกันง่ายๆ ในหมู่ประชาชนว่ารอบสาม/คลัสเตอร์ทองหล่อ ซึ่งเชื่อกันว่าแพร่กระจายไปทั่วประเทศแล้ว และยังมีผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว...

จากผังเมืองสู่ผังเขต: เรียนรู้จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดในกทม.

เข้าปลายเดือนมีนาคมมาถึงต้นเมษายน 2564 โควิดระลอกที่ 3 ก็เริ่มแพร่กระจายอีกครั้ง และครั้งนี้เป็นที่ยืนยันแล้วว่ามาจากบริเวณย่านทองหล่อ โดยเฉพาะสถานบริ...

การเมืองกับการโกหก

การเมืองกับการโกหกดูจะเป็นเรื่องที่มักถูกจินตนาการว่าเชื่อมโยงกัน ทั้งในบ้านเรา และในต่างประเทศ แต่การเมืองกับการโกหกมักจะถูกเน้นไปที่เรื่องของ “นั...

ความรุนแรงของตำรวจ

แนวคิดเรื่องของการปฏิรูปตำรวจในช่วงหลังไม่ค่อยได้มีการพูดกันอย่างเป็นระบบมากนัก เมื่อเทียบกับการอภิปรายเรื่องดังกล่าวในสาธารณะในช่วงของการชุมนุมของ กป...

ประเทศไทยกับการกดปราบข้ามชาติ

ในรายงานปีล่าสุดขององค์กร Freedom House ในปีนี้ นอกเหนือจาก Freedom in the World ซึ่งผมได้นำเรียนท่านผู้อ่านไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ยังมีรายงานพิเศ...

‘รัฐนักล่า’ในเศรษฐกิจการเมืองไทยปัจจุบัน

แนวคิดเรื่อง “รัฐนักล่า” (predatory state) เป็นแนวคิดที่ไม่ค่อยได้มีการนำมาพูดถึงกันมากนักในสังคมไทย แม้ว่าจะมีความน่าสนใจและมีคุณประโยชน์ในการนำมาถกเ...

การถดถอยของเสรีภาพและประชาธิปไตยของโลกและของไทย2020

รายงานล่าสุด Freedom in the World 2020 ขององค์กร Freedom House ที่ทำการวัดประเมินประชาธิปไตยมาหลายทศวรรษ มีมิติที่น่าสนใจอยู่หลายประการ โดยภาพรวมขอ...

ปัญหาแกนนำและการนำในการเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมสมัย

ว่ากันไปตามแนวคิดทฤษฎีการเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมสมัย ปรากฏการณ์ที่เกิดในสังคมไทยสองปรากฏการณ์คือ การคาดการณ์ต่อม็อบคนรุ่นใหม่ (ขอเรียกง่ายๆ) ว่าปีนี้จะ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน