วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม 2562
หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

กรรม โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"กรรม" ว่าด้วยการกระทำ การปฏิบัติ ที่มาจากการคิด อ่าน ทำความเข้าใจ พูดแล้วทำ ในห้วงนี้ หากติดตามสถานการณ์ทางการเมือง จะพบ "ปมประเด็น" การไม่เห็นด้ว...

ว่าด้วย”ทาน”และการรู้จัก”รัก” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"ทาน" คือการให้ เราจะเห็นว่าหลักธรรมหลายข้อของพระพุทธเจ้าจะขึ้นต้นด้วย "ทาน" คนเราล้วนมีกิเลส ซึ่งกิเลสตัวแรกที่มักเจอคือ ความอยาก อยากได้ อยากมี อ...

ความห่วงใยจากสมเด็จพระเทพฯ ถึงหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนได้มีโอกาสนำหน่วยแพทย์พระราชทานตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยแพทย์...

“คานธี” ซื่อสัตย์ รักประชาชน สันติภาพ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราหากวิเคราะห์และสังเคราะห์ดูแล้ว...ณ วันนี้ ประเทศไทยต้องการ... "คนสร้างชาติ" คนที่ต้องการให้ประเทศนี้มีอนาคตที่ดีกว่า...

ต้องระวัง”ก้างปลา” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ก้าวสู่ปีลิง...2559 ได้เกือบ 1 เดือน หากรวมเวลาแล้วนับจาก 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่ง "คสช." ยึดอำนาจจากรัฐบาลประชาธิปไตยมาเป็น "รัฏฐาธิปัตย์" ภายใต้การนำของ...

30 บาทรักษาทุกโรค… “สร้าง”สุขภาพนำ”ซ่อม”

3ปีเศษที่ผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์จาก "หนังสือพิมพ์มติชน" โดยท่านขรรค์ชัย บุนปาน ให้เขียนคอลัมน์แห่งนี้ (ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้) ผู้เขียนไม่เคย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน