หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

3 ยุคสมัย”การสาธารณสุขไทย” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องร่วม 100 ปี จากงานโรคติดต่อ โรคระบาดรุนแรง พัฒนาระบบงานมา...

ลดโลกร้อน…ด้วยมือเรา โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ตามทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) นักชีววิทยาของโลก บอกว่า Phenotype = Genotype + Environment (รูปลักษณ์ของคนหรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต = ยีนพ...

ล้นเกล้าฯ’ผู้บุกเบิก’การแพทย์และสาธารณสุขไทย โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

การแพทย์และสาธารณสุขไทยเรานั้น เชื่อว่าเรามี "การแพทย์แผนไทยโบราณ" เช่น ยาหม้อ สมุนไพร นวดแผนโบราณ คลอดกับหมอตำแย ฯลฯ เป็นการดูแลรักษาแบบชาวบ้านตามวิถ...

“บุญ” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"บุญ" เป็นคำที่ทุกคนคุ้นหู พูดติดปาก และใช้กันบ่อย โดยเฉพาะคนที่เห็นประโยชน์และคุณค่าของ "บุญ" แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจจริงๆ ว่า "บุญ" คืออะไร? คำว...

“ฤทธิ์”ดาวมฤตยูมีจริง? โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ต้นเดือนมีนาคม มีเหตุการณ์ทางธรรมชาติวิถีการเดินทางของดวงดาว ที่มีแก่นแกนความเชื่อทั้งดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เรื่องนี้ใหญ่จนอาจพูดได้ว่าใครไม่รู้เรื่...

“ปัญญา” โดย นพ. วิชัย เทียนถาวร

"ปัญญา" เปรียบเหมือนกุญแจดอกสำคัญของชีวิตแต่ละคน เกิดจากการที่บุคคลมีจิตตั้งมั่น มีความมั่นคงในอารมณ์ ไม่หวั่นไหวในสิ่งต่างๆ ที่มายั่วยุ กระตุ้น เร่งเ...

“กิเลส” เริ่มต้นเมื่อไหร่ โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"ปัญหา" ของสังคม ตั้งแต่ปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม แผ่ซ่านลุกลามกันไปอย่างทั่วถึงด้วยอันเนื่องมาจากการพัฒนาของประเทศชาติตามยุคกระแสโลก จากปัญหาในยุคดั้งเ...

…”มีไปทำไม”… โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ตั้งแต่เกิดจนรู้ความเป็นเด็กเล็ก เป็นนักเรียนในชั้นประถม มัธยม จนเติบโตเป็นนักศึกษา นิสิต เราได้รับการเรียนรู้ สั่งสอนเสมอว่า หนูๆ ทุกคนพึงรู้ว่า ปัจจ...

รวย จน ดี ชั่ว แล้วแต่จะ”เลือก” โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ชีวิตคนเราเป็นเหมือนเหรียญ 2 ด้านเสมอ มีขาวมีดำ มีสูงมีต่ำ มีอ้วนมีผอม มีดีมีเลว มีรวยมีจน ถามว่ามีแบบกลางๆ หรือไม่? ตอบว่า "มี" เหมือนกัน แล้วแต่ว...

กรรม โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

"กรรม" ว่าด้วยการกระทำ การปฏิบัติ ที่มาจากการคิด อ่าน ทำความเข้าใจ พูดแล้วทำ ในห้วงนี้ หากติดตามสถานการณ์ทางการเมือง จะพบ "ปมประเด็น" การไม่เห็นด้ว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน