วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565
หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

มา‘สวดมนต์’กันเถอะ

มา‘สวดมนต์’กันเถอะ

มา‘สวดมนต์’กันเถอะ “การสวดมนต์” พระพุทธเจ้ามิได้กำหนดเอาไว้ว่าต้องสวดกี่จบจึงจะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ “ใจ” ของผู้สวดเป็นสำคัญ ถ้าสวดน้อยแต่จิ...

การผลิต‘หมอครอบครัว’ในทศวรรษหน้า

สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เพื่อผลิตแพทย์ไปใ...

‘กิเลส’ทำให้คนตายทั้งเป็น??

หลังหรรษาปีใหม่ได้เพียงสัปดาห์ วันที่ 7 มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. นั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรม...

สธ.&ศธ.จับมือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

เมื่อกระทรวงสาธารณสุข โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล และกระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ...
เมืองน่านกับเรื่องราวที่มากกว่าความหนาวเย็น

เมืองน่านกับเรื่องราวที่มากกว่าความหนาวเย็น

เมืองน่านกับเรื่องราวที่มากกว่าความหนาวเย็น ช่วงนี้เป็นช่วงมีอากาศหนาวเย็น ยามลมเย็นปะทะผิวหน้าก็ให้หวนคิดถึงอดีต (ฮา) เมื่อราว 20 ปีที่แล้ว ผู้เข...

นพ.วิชัย เทียนถาวร : กระแสทรรศน์ ว่าด้วย การถ่ายโอน รพ.สต.

“การเปลี่ยนแปลง” ใดๆ ย่อมมีผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื่นๆ แต่สิ่งสำคัญที่สุดต่อ “คน” ซึ่งตามทฤ...
เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจดิจิทัล VS เศรษฐกิจพอเพียง คําว่า ประชาชนต้องปรับตัวอยู่กับไวรัสโควิด-19 ให้ได้เป็น “คาถา” ที่สำคัญของคนไทยทุกคนต้องเริ่มท่องบ่อยๆ จนเข้าใจ...
‘ธรรม’ที่ไม่ธรรมดา

‘ธรรม’ที่ไม่ธรรมดา

‘ธรรม’ที่ไม่ธรรมดา ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากที่มีปัญหาไม่ชอบธรรม มีการได้เปรียบเสียเปรียบจนเกิดปัญหา เมื่อเส...

เงิน-งาน

งานบุญกฐินได้หมดเทศกาล “ทอดกฐิน” วันสุดท้ายตรงกับวันลอยกระทง 19 พฤศจิกายน 2564 ผู้เขียนได้อ่านสารบุญกฐิน ปี 2561 ของ “ท่านพระปัญญานันทมุนี” เจ้าอาว...

20 มารยาท บนความเป็น‘เพื่อน’

ทุกคนล้วนคุ้นเคยกับคำว่า “เพื่อน” แต่ “เพื่อนแท้ เพื่อนจริงใจ” หรือให้ภาษาสวยหน่อยเราเรียก “กัลยาณมิตร” ซึ่งเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อกัน จริงใจต่อกัน ช่วย...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน