วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
หน้าแรก วิชัย เทียนถาวร

วิชัย เทียนถาวร

อบต.เมล็ดพันธุ์ประชาธิปไตย…ระดับรากหญ้า : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

รัฐบาลประกาศในขณะนั้น ประกาศให้ปี พ.ศ.2527 เป็นปีแห่งการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดให้คนไทยทุกคนในประเทศไทยจะมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ในปี 2543 ซ...

วิปัสสนากรรมฐาน : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

“การส่งเสริมสุขภาพ” เป็นมาตรการสำคัญของการดูแลสุขภาพของร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงสม่ำเสมอ กระทรวงสาธารณสุข หรือแม้แต่องค์การอนามัยโลก (WHO) ก็ดำเนินการ...

‘วปก.20’จาก ‘พาราณสี สู่ วัดพระพุทธแสงธรรม’ (2) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ฉบับที่แล้วบอกเล่าจุดเริ่มต้นของเส้นทางธรรมแห่งการแสวงบุญ ฉบับนี้จึงขอเล่าต่อเนื่องเพื่อร่วมทางแห่งธรรมไปด้วยกัน วันที่ 9 (16 ธ.ค.61) กุสินารา-ลุมพ...

13 วัน อุปสมบทหมู่ ณ แดนพุทธภูมิ ในร่มบารมีธรรม สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ได้กล่าวถึง “คติธรรม” ของเจ้าประคุณ “สมเด็จพระธีรญาณมุนี” 2 ข้อ 1) สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจ ใจป...

พระพุทธชินราช : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

จังหวัดพิษณุโลกหรือเมืองสองแควอันยิ่งใหญ่ในอดีต มีวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ผู้คนทุกทั่วสารทิศต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีในนาม “วัดพระศรีรั...

ส่งท้ายปีเก่า 61 ต้อนรับปีใหม่ 62 ด้วยหลักธรรม ‘หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในอาณาจักรสุวรรณภูมิ นับเนื่องจากอดีตเกิดขึ้นจากการที่แผ่นดินนี้มีพระมหากษัตริย์ ผู้ประเสริฐ เห็นพระคุณในพระพุทธศาสนา เหล...

๑๐๐ บท : ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ (๕) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ฉบับที่แล้วเขียนถึง “๑๐๐ บท พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” ให้แฟนๆ มติชนได้ติดตามจนถึงบทพระนิพนธ์ที่ ๗๙ ฉบับนี่จึงขอต...

100 บท : 100 พรรษา สมเด็จพระญาณสังวรฯ(3) : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ผู้เขียนได้กล่าวถึง “100 บท พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก” ให้แฟนๆ มติชนได้อ่านมาแล้วในฉบับก่อนหน้านี้ถึงบทพระนิพนธ์ท...

มวยไทย : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

ข่าวสลด ช็อกวงการ “มวยไทย” เมื่อนักชกมวยไทยวัยเด็กอายุเพียง 13 ปีเสียชีวิตคาเวทีด้วยอุบัติเหตุจากการต่อสู้บนสังเวียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อวันท...

หมอชวนวิ่ง

“เบาหวาน” และ “ความดันโลหิตสูง” โรคไม่ติดต่อ ที่เป็นภัยคุกคาม ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก จา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน