วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
หน้าแรก วีรพงษ์ รามางกูร

วีรพงษ์ รามางกูร

วงจรการเมืองไทย โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เมื่อโครงสร้างทางการเมืองหรือวัฏจักรทางการเมืองได้ถูกนำไปบัญญัติไว้ในกฎหมาย หลังจากการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ ในปี 2549 โครงสร้างดังกล่าวคือการ...

ประชาธิปไตยครึ่งใบ โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ประชาธิปไตยครึ่งใบ เป็นชื่อที่ใช้เรียกขานระบอบการปกครองตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญถาวรฉบับปี 2521 ที่ร่างขึ้นเพื่อประกาศใช้หลังจากการทำรัฐประหารในปี 25...

ปกครองกันด้วยความกลัว โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ทุกวันนี้ดูเหมือนผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่างก็เกิดความกลัวอยู่ 2...

เศรษฐกิจโลกปี 2559 โดย ดร.วีรพงษ์ รามางกูร

เศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ถ้าจะประเมินภาวะเศรษฐกิจโลก คงต้องดูไปที่ประเทศที่มีขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญ่โตหล...

ความเคยชิน โดย วีรพงษ์ รามางกูร

คนไทยหรือสังคมไทยเป็นสังคมที่เคยชินกับข่าวลือ เมื่อมีข่าวลือเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสนใจจะค้นหาความจริง ปล่อยให้ลือกันไปจนเกิดความเคยชิน จะจริงหรือไม่จริงไม...

ประชามติ รับไม่รับ ร่าง รธน. โดย วีรพงษ์ รามางกูร

กลายเป็นประเพณีปฏิบัติไปแล้วว่าก่อนที่จะมีประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร จะต้องนำร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรม...

คนเฝ้าศาลเจ้า โดย ดร. วีรพงษ์ รามางกูร

เมื่อ"ดร.โกร่ง"พูดถึง "คนเฝ้าศาลเจ้า"ที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมที่การเมืองยังล้าหลัง เชื่อถือศรัทธาตัวบุคคลหรือคณะบุคคลมากกว่าเชื่อในเรื่องเหตุผล และมักจ...

ร่างรัฐธรรมนูญเจ้ากรรม โดย วีรพงษ์ รามางกูร

พิธีกรรมหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารก็คือการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประเพณีปฏิบัติกันตามธรรมดา พิธีกรรมเช่นว่านี้เป็นของธรรมดาของประเพณีการปกครองของไทย ที่สื...

ราคาน้ำมัน กับ เศรษฐกิจโลก โดย วีรพงษ์ รามางกูร

การที่ราคาน้ำมันโลกดิ่งหัวลงมาอย่างหนัก ในช่วงปลายปี 2558 และต้นปี 2559 ที่ลดต่ำลงมาทะลุ 30 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ทำให้เกิดคำถามหลายคำถาม คำถามแรก ราค...

วิกฤตการณ์ราคาน้ำมัน โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ทั่วโลกต่างก็ติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ หลังจากราคาลดต่ำลงกว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล การดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบเป็นไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือน...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน