วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
หน้าแรก สมหมาย ปาริจฉัตต์

สมหมาย ปาริจฉัตต์

การศึกษาประชารัฐ FOCUS ที่พัฒนาครู โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

หลังการประชุมคณะทำงานร่วมรัฐ เอกชน ประชาชน (ประชารัฐ) ทั้ง 12 ชุด ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จั...

การศึกษาประชารัฐ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใต้แนวทางและกลไกคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นป...

เวรกรรม มาตรา 44 โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

นายบุญเลิศ บูรณปกรณ์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายนพดล แก้วสุพัฒน...

การเมืองไทยหลังสงกรานต์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันให้มีคำถามพ่วง พ่วงไปกับตัวร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์การเมืองไทยหลังสงกรานต์ต่...

การศึกษา…อำนาจและความกลัว โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวั...

ยิ่งกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เมื่อครั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ชุด ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก่อนถูกลงมติไม่รับรองจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่างแรกมีกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการ...

ประชาธิปไตยครึ่งใบ-ยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เซียนการเมืองนอกสภาชี้ว่า เงื่อนไขที่จะส่งผลถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่น่าติดตามเวลานี้ไม่ใช่มีแค่เฉพาะประเด็นที่มา คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ของสมา...

กระจายอำนาจ เมื่อไหร่ฝันเป็นจริง โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ค่ำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วงที่ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง...

การเมืองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เมื่อครั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เคยนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติย...

ผลิตซ้ำ ปฏิรูป โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

  สัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน