หน้าแรก สมหมาย ปาริจฉัตต์

สมหมาย ปาริจฉัตต์

การเมืองไทยหลังสงกรานต์ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

หลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติยืนยันให้มีคำถามพ่วง พ่วงไปกับตัวร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์การเมืองไทยหลังสงกรานต์ต่...

การศึกษา…อำนาจและความกลัว โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

ความเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษา โดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 ยุบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวั...

ยิ่งกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เมื่อครั้งกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ชุด ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ก่อนถูกลงมติไม่รับรองจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่างแรกมีกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการ...

ประชาธิปไตยครึ่งใบ-ยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เซียนการเมืองนอกสภาชี้ว่า เงื่อนไขที่จะส่งผลถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่น่าติดตามเวลานี้ไม่ใช่มีแค่เฉพาะประเด็นที่มา คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ของสมา...

กระจายอำนาจ เมื่อไหร่ฝันเป็นจริง โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ค่ำวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ช่วงที่ว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง...

การเมืองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เมื่อครั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เคยนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติย...

ผลิตซ้ำ ปฏิรูป โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

  สัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว...

รัฐธรรมนูญ 59…ปฏิรูป’อย่างไร’ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งเขียนไว...

กับดัก รธน. ระวังโรคเลื่อน Roadmap โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกทันตามคำแถลงที่ประกาศไว้ วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะแม่น้ำอีก 4 สายให้ความคิดเห็...

สตง. ป.ป.ช.-บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กรณีศึกษาองค์กรอิสระ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เรื่อง บทบาท อำนาจขององค์กรอิสระกับนโยบายสาธารณะ ยังมีแง่มุมชวนวิวาทะต่อจากพฤหัสฯที่แล้ว เพราะเกิดกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่า...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน