หน้าแรก สมหมาย ปาริจฉัตต์

สมหมาย ปาริจฉัตต์

การเมืองเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เมื่อครั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เคยนำเสนอรายงานการศึกษาเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติย...

ผลิตซ้ำ ปฏิรูป โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

  สัปดาห์ที่แล้ว คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว...

รัฐธรรมนูญ 59…ปฏิรูป’อย่างไร’ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะรัฐมนตรีเสนอความเห็นต่อกรรมการร่างรัฐธรรมนูญให้แยกหมวดที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านต่างๆ ออกมาเป็นหมวดหนึ่งต่างหาก แทนที่จะซุกไว้ในบทเฉพาะกาล ซึ่งเขียนไว...

กับดัก รธน. ระวังโรคเลื่อน Roadmap โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกทันตามคำแถลงที่ประกาศไว้ วันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะแม่น้ำอีก 4 สายให้ความคิดเห็...

สตง. ป.ป.ช.-บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กรณีศึกษาองค์กรอิสระ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

เรื่อง บทบาท อำนาจขององค์กรอิสระกับนโยบายสาธารณะ ยังมีแง่มุมชวนวิวาทะต่อจากพฤหัสฯที่แล้ว เพราะเกิดกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่า...

องค์กรอิสระ-นโยบายสาธารณะ โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกำหนดส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบวันที่ 29 มกราคมนี้ ปรากฏว่ายังมีประเด็นถก...

ความยุติธรรม กับ มาตรา 44

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้กฎหมายมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มีคำสั่งมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรั...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน