วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
หน้าแรก สุชาติ ศรีสุวรรณ

สุชาติ ศรีสุวรรณ

ที่เห็นและเป็นไป : แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร

ประเทศอยู่ในสภาพเผชิญวิกฤตในทุกด้าน และวิกฤตแต่ละด้านเป็นปัจจัยซ้ำเติมกันและกันจนโกลาหล โควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจรุนแรง โดยมีความไร้...

ที่เห็นและเป็นไป : อนาคตรัฐบาล

หลังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ พร้อมๆ กับความตื่นตัวทางการเมืองของนักเรียน-นิสิต-นักศึกษา ที่ลุกขึ้นมาจัดชุมนุมต่อต้านอำนาจรัฐ ขณะที่ไวรัสโควิด-19 ระบ...

คิดว่า ‘ชิงอำนาจ’ เพื่ออะไร : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

หน้าที่ของ “อำนาจรัฐ” คือจัดการผลประโยชน์ของประเทศ ใครได้ครอบครอง “อำนาจรัฐ” จึงคือผู้ถือครองสิทธิจัดการผลประโยชน์ของประเทศ ผู้จัดการผลประโยชน์เ...

ที่เห็นและเป็นไป : ฝากไว้กับผู้มีหน้าที่

ในที่สุดพรรคอนาคตใหม่ก็ไปไม่รอด ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน “ยุบพรรค” และ “ตัดสิทธิทางการเมืองคณะกรรมการบริหาร 10 ปี” แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีความพยายามของคนกลุ...

ที่เห็นและเป็นไป : บทเรียน‘ลิงแก้แห’

หลังจากประเทศไทยเรากลับเข้าสู่การปกครองประเทศ โดย “รัฐประหาร” ใช้กำลังทหารและอาวุธยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และวางรากฐานเพื่อกลไ...

ที่เห็นและเป็นไป : อย่าติดแค่ชื่อกรรมาธิการ : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

การยื่นญัตติการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต ที่เป็นเดือดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที...

มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน (ในความหมายของอำนาจ) : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

ที่ได้ฟังทุกครั้งที่คนในรัฐบาล โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พูดถึงยุทธศาสตร์ชาติคือ “มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ชาติคือเป...

ที่เห็นและเป็นไป : ภารกิจของ‘ผู้นำ’ โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

ในทางพุทธศาสนานั้น ทุกคนล้วนถูกบอกกล่าวว่าชีวิตนั้นควร “สงบ สะอาด สว่าง” “สงบ” ที่พ้นจากฟุ้งซ่าน วิตก กังวล “สะอาด” จากตัณหา พยาบาทที่ก่อให้เกิด...

ที่เห็นและเป็นไป : จะต้องอยู่กันไปอย่างนี้

หลังความเคลื่อนไหว “วิ่งไล่ลุง” ซึ่งดูจากการแสดงออกของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วดูจะสะท้อนให้เห็นความหงุดหงิดหรือเกิดแรงกดดันอยู่ไม่น้อย จึงทำใ...

บันได 3 ขั้น เสถียรภาพ : โดย สุชาติ ศรีสุวรรณ

แม้เสียงร่ำร้องที่เกิดจากความเดือดร้อนของประชาชนจะขยายกว้างและดังขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาปากท้อง และชีวิตความเป็นอยู่ที่มองไม่เห็นความหวังว่าจะมีอะไรมาทำใ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน