วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
หน้าแรก สุรชาติ บำรุงสุข

สุรชาติ บำรุงสุข

วาทกรรมปิดอ่าว? : ข้อพิจารณาทางยุทธศาสตร์

แม้ในกระบวนการด้านงบประมาณสำหรับการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยจะตกไปแล้วจากวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการในรัฐสภา แต่ก็เห็นได้ชัดว่าการต่อสู้...

ใครใหญ่? : มหาอำนาจทางทะเลในภูมิภาค

ใครใหญ่?: มหาอำนาจทางทะเลในภูมิภาค - สุรชาติ บำรุงสุข แทบจะกลายเป็นแบบแผนของคำอธิบายในการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์ของกองทัพไทยทุกครั้งว่า “เพื่อนบ้านมี ...

เรือจมน้ำ! โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

นับตั้งแต่รัฐประหาร 2557 เป็นต้นมา เห็นได้ชัดเจนประการหนึ่งว่า รัฐบาลไทยมีโครงการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมาก และยุทโธปกรณ์จำนวนมากเหล่านี้ถูกจั...

จุดเริ่มต้นของจุดจบ 2516 : อวสาน “รัฐบาลสามทหาร”! โดย สุรชาติ บำรุงสุข

ทุกคนที่เรียนประวัติศาสตร์การเมืองรับรู้กันอย่างดีถึงความสำคัญของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่เกิดในประเทศไทย... หากเปรียบการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ...

ต่ออายุราชการทหาร!

เมื่อใดที่การเมืองไทยมีความผันผวน และในสถานการณ์ของความผันผวนเช่นนี้ กองทัพได้แสดงบทบาทอย่างชัดเจนเป็น “ไม้ค้ำยัน” การดำรงอยู่ของรัฐบาลแล้ว เมื่อนั้นม...

ประท้วง-ทรัมป์-ทหาร! โดย ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข

หนึ่งในหัวข้อข่าวสำคัญจากประท้วงในกรณีการเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ และขยายตัวเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายเมืองของสหรัฐนั้น ก็คือ ข้อเสนอของประธานาธิ...

โควิด เศรษฐกิจ ประท้วง และทรัมป์! โดย สุรชาติ บำรุงสุข

โควิด เศรษฐกิจ ประท้วง และทรัมป์! โดย ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข   หนึ่งในข่าวใหญ่ของสังคมอเมริกันปัจจุบันและเป็นหัวเรื่องที่กำลังถูกจับตามองในเวท...

10 ปี ล้อมปราบ-6 ปี รัฐประหาร! โดยสุรชาติ บำรุงสุข

เหตุการณ์การล้อมปราบผู้เห็นต่างทางการเมืองในปี 2553 เวียนมาครบ 10 ปี เช่นเดียวกับที่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ก็เวียนมาครบรอบอีกครั้ง แทบไม่น่าเชื่อ...

ลมร้อนเมษายนยังพัดไม่หยุด! โดย สุรชาติ บำรุงสุข

ลมร้อนปลายเดือนเมษายนนี้ยังคงพัดแรง ... แม้ “กระแสโควิด” ยังถูกแทรกจาก “กระแสการเมือง” เมื่อมีรายงานข่าวว่า นายทหารนอกราชการในระดับนายพลท่านหนึ่งได้โท...

เลิกยุทธศาสตร์ได้แล้วครับ! โดย สุรชาติ บำรุงสุข

หากการระบาดของเชื้อไวรัส-19 เบาบางลงแล้ว สิ่งที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าคือ การฟื้นฟูชีวิตทั้งในระดับของประชาชนและระดับของประเทศ แต่ในอีกมุม หนึ่งในสิ่งแรกท...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน