หน้าแรก เกษียร เตชะพีระ

เกษียร เตชะพีระ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ อ่านวิจารณ์หนังสือการเมืองกันอย่างไร? โดย เกษียร เตชะพีระ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ อ่านวิจารณ์หนังสือการเมืองกันอย่างไร? ในบรรดาบทวิจารณ์ 112 ชิ้นต่อเอกสารหนังสือที่นักศึกษาวิชาการเมืองการปกครองไทยระดับปริญญาตรีแต...

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เลือกอ่านวิจารณ์หนังสือการเมืองเล่มใด? – เกษียร เตชะพีระ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เลือกอ่านวิจารณ์หนังสือการเมืองเล่มใด? ในฐานะงานเก็บคะแนนส่วนหนึ่งของนักศึกษาวิชา ร.321 การเมืองการปกครองของไทย ในระดับปริญญาตรี ค...

“ทหารทำเพราะอะไร” (ตอนจบ) โดย เกษียร เตชะพีระ

เรามักเข้าใจไปเองว่ากองทัพฝึกกำลังพลให้พร้อมที่จะตายหรือสละชีวิตในการรบ ด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆ ให้ เช่น ความรักชาติรักแผ่นดิน รักประชาชน รักประชาธิปไตย รักสิทธิเสรีภาพ รักพรรครักชนชั้น รักชาติพันธุ์เดียวกัน รักศาสนา ฯลฯ ทว่า ในความเห็นของครูเบ็น ส่วนของการปลูกฝังอุดมการณ์นั้นมีจริงเป็นธรรมดา แต่ไม่ใช่เรื่องหลัก ปัจจัยหลักที่กองทัพประจำการสมัยใหม่ใช้ฝึกฝนอบรมให้ทหารพร้อมที่จะตายในสนามรบคือวินัยของสถาบันหรือ institutional discipline ต่างหาก

“ทหารทำเพราะอะไร” (ตอนต้น) โดย เกษียร เตชะพีระ

วิชาแรกในชีวิตที่ผมได้เรียนกับครูเบ็นหรือโปรเฟสเซอร์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน เมื่อครั้งไปศึกษาต่อปริญญาโท-เอกที่มหาวิทยาลัยคอร์แนล มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเม...

อ่าน “คนหาปลา” ของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล โดย เกษียร เตชะพีระ

อ่าน "คนหาปลา" (ต้น) (มติชนสุดสัปดาห์ 22-28 มกราคม 2559) คุณเวียง วชิระ บัวสนธ์ แห่งสำนักพิมพ์สามัญชน ผู้พิมพ์งานเขียนเจ้าประจำของพี่เสกสรรค์ ประเ...

“เรื่องดีคนดี” โดย เกษียร เตชะพีระ

การเมืองวัฒนธรรม รอบปี 2558 ที่เพิ่งผ่านไป ผมก็ยังคงอาศัย "ความสุข" อันอิ่มอ่วมท่วมท้นที่รัฐบาล คสช. คืนมาให้เป็นแรงบันดาลใจแต่งกาพย์กลอนคลายเหงาแก...

“นัยของการเดินทาง”

ช่วงสถานการณ์คับขันปั่นป่วนหลังเหตุการณ์สังหารหมู่และรัฐประหาร6 ตุลาคม พ.ศ.2519 พี่วิเชียร โรจนาวรรณ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยนั้น ไ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน