สัพเพเหระคดี : งดเว้นโดยประมาท : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญและคุณโผง เป็นลูกจ้างของ หจก.ขนส่งน้ำมัน โดยคุณจำนูญมีหน้าที่ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันขนส่งน้ำมันไปส่งให้ลูกค้า ส่วนคุณโผงผู้เป็นช่างซ่อม

คุณจำนูญขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งลูกค้า แล้วพบว่าถังน้ำมันมีรอยรั่วซึม จึงนำรถกลับมาแจ้งให้คุณโผงทราบ ขอให้ซ่อม แทนที่จะแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติ

คุณโผงใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าซ่อมรอยรั่วของถังตรงที่คุณจำนูญชี้ให้ดู ทำให้เกิดประกายไฟและความร้อนไปสัมผัสกับไอระเหยของน้ำมันภายในถังน้ำมัน เกิดปฏิกิริยาลุกไหม้ภายในถังจนเกิดระเบิดขึ้น

แรงระเบิดเป็นเหตุให้คุณโผงถึงแก่ความตาย

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษคุณจำนูญตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 คือ กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแต่ความตาย โดยมีคุณสมสวยภริยาคุณโผงขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมด้วย

คุณจำนูญให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญมีความผิดตามมาตรา 291 จำคุก 3 ปี

คุณจำนูญอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

คุณสมสวยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่คุณจำนูญพบรอยรั่วซึมที่ของรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุ แต่ไม่แจ้งให้นายจ้างทราบก่อนจะนำรถยนต์บรรทุกน้ำมันไปซ่อม กลับแจ้งคุณโผงผู้ตายโดยตรงให้ซ่อมถังน้ำมันอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานซึ่งเชื่อว่ามีขึ้นเพื่อความปลอดภัย เพราะหากแจ้งให้นายจ้างทราบก่อน นายจ้างอาจกำชับให้คุณจำนูญแจ้งแก่คุณโผงผู้ตายว่ารถยนต์บรรทุกน้ำมันดังกล่าวบรรทุกน้ำมันประเภทใดมา เพื่อคุณโผงจะได้ใช้วิธีการซ่อมที่เหมาะสมและปลอดภัย

หากคุณจำนูญบอกคุณโผงว่ารถยนต์บรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุบรรทุกน้ำมันเบนซินมาด้วย คุณโผงก็น่าจะต้องกระทำตามขั้นตอนในการทำงานซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ทราบดีอยู่แล้วโดยล้างถังน้ำมันพร้อมใช้ลมเป่าให้แห้งจนหมดกลิ่นจึงจะทำการเชื่อมได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของตนเอง ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น แต่ไม่ปรากฏว่าคุณโผงได้กระทำเช่นนั้น ทั้งๆ ที่มีความชำนาญและทราบขั้นตอนในการซ่อมแซมถังน้ำมันเป็นอย่างดี

การที่คุณจำนูญไม่แจ้งให้นายจ้างทราบก่อนจะนำรถยนต์บรรทุกน้ำมันไปซ่อม กลับแจ้งคุณโผงโดยตรง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการทำงานที่มีขึ้นเพื่อความปลอดภัย ทั้งไม่ได้บอกคุณโผงว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุบรรทุกน้ำมันเบนซินมาด้วย ทำให้คุณโผงไม่ทราบข้อเท็จจริง จึงไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงาน เป็นเหตุให้รถยนต์บรรทุกน้ำมันเกิดระเบิดขึ้น ทำให้คุณโผงถึงแก่ความตาย นับเป็นผลโดยตรงจากความประมาทของคุณจำนูญที่งดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้น

คุณจำนูญจึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

นั่นคือ คุก!

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12114/2556)

———————————————

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 59 วรรคสี่ กระทำโดยประมาท ได้แก่กระทำความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

วรรคห้า การกระทำ ให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นการที่จักต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย

มาตรา 291 ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คนตามข่าว : คฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.โคตรเหล็กไหล-พันล้าน
บทความถัดไปบทนำ : งานรัฐบาล-งานสภา