สัพเพเหระคดี : ไม่มีอำนาจฟ้อง : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณโผงไม่ได้อยู่ที่นี่หรอก แต่มีที่ดินแปลงสวยริมน้ำเจ้าพระยาผืนหนึ่ง เป็นที่เปล่าผืนงาม แม้จะไม่ติดแม่น้ำเสียทีเดียว ด้วยว่ามีถนนสาธารณะกั้นอยู่ระหว่างที่ดินกับแม่น้ำเท่านั้นเอง

ข้างฝ่ายคุณจำนูญเห็นทำเลริมแม่น้ำหน้าที่ดินของคุณโผงเหมาะแก่การทำร้านอาหาร จึงสร้างร้านอาหารถัดจากทางสาธารณะนั่น คือ บริเวณที่ริมตลิ่ง เป็นร้านใหญ่โตโอ่อ่า

คุณโผงนานๆ ผ่านมาดูที่ดินสักที มาเห็นร้านอาหารเข้า ตบอกดังผางด้วยร้านของคุณจำนูญบดบังหน้าที่ดินของตนหมด-มิดเลย

พยายามขอให้คุณจำนูญรื้อร้านอาหารออกไป แต่ไร้ผล คุณจำนูญลงทุนไปหลายล้านบาท แถมร้านกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ยากที่คุณจำนูญจะยอมถอย

คุณโผงจึงไปฟ้องศาล ขอให้บังคับคุณจำนูญขนย้ายทรัพย์สินและบริวารพร้อมกับรื้อถอนโรงเรือนออกไปจากหน้าที่ดินของตน ให้คุณจำนูญใช้ค่าเสียหายเดือนละ 126,916.66 บาท แก่คุณโผง นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายและรื้อถอนโรงเรือนดังกล่าวออกไปจากหน้าที่ดินของคุณโผงเสร็จ

คุณจำนูญให้การว่า ที่ดินของคุณโผงด้านแม่น้ำมีทางภารจำยอมตัดผ่าน คุณโผงไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ริมตลิ่งและฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคุณจำนูญ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

คุณโผงอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษายืน

คุณโผงฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทมิใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณโผง และมีทางสาธารณะคั่นอยู่ระหว่างที่ดินของคุณโผงและร้านอาหารของคุณจำนูญ

เมื่อเป็นเช่นนี้คุณจำนูญจึงมิได้ปลูกสร้างโรงเรือนดังกล่าวบังหน้าที่ดินของคุณโผงหรือปิดกั้นทางลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาของคุณโผง

คุณโผงจึงไม่ได้รับความเสียหายเป็นกรณีพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1337 ไม่มีอำนาจฟ้องให้คุณคุณจำนูญรื้อถอนโรงเรือนออกไปจากที่ดินพิพาท

พิพากษายืนคือ ยกฟ้อง!

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2530/2535)

+++++++++++++++++++

ประมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 1337 บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไซร้ ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไป ทั้งนี้ ไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon