สัพเพเหระคดี : ประทุษร้าย : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ที่ใต้โต๊ะทำงานคุณสมสวยในห้องตรวจคนไข้ของโรงพยาบาลอยู่พักใหญ่แล้ว แต่ที่สุดก็ถูกจับได้

พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษคุณจำนูญตามประมวลกฎหมาอาญา มาตรา 278, 397

จับได้ขนาดนั้น คุณจำนูญยังให้การปฏิเสธต่อสู้คดีอีก

คุณสมสวย ผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ด้วย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญมีความผิดตามมาตรา 278, 397 เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด

คุณจำนูญอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์ พิพากษายืน

คุณจำนูญฎีกาอีก ว่าการกระทำไม่เป็นความผิดตามมาตรา 278

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่คุณจำนูญแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ที่ใต้โต๊ะทำงานของคุณสมสวย และบันทึกภาพสรีระร่างกายของคุณสมสวยตั้งแต่ช่วงลิ้นปี่จนถึงอวัยวะช่วงขามองเห็นกระโปรง ขาท่อนล่างและขาท่อนบน โดยที่กล้องบันทึกภาพมีแสงไฟสำหรับเพิ่มความสว่างเพื่อให้มองเห็นภาพบริเวณใต้กระโปรงคุณสมสวยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น การกระทำส่อแสดงให้เห็นถึงความใคร่และกามารมณ์ โดยที่คุณสมสวยมิได้รู้เห็นหรือยินยอม เป็นการกระทำที่ไม่สมควรในทางเพศ โดยคุณสมสวยตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ แม้คุณจำนูญจะมิได้สัมผัสต่อเนื้อตัวร่างกายของคุณสมสวยโดยตรง แต่การที่ใช้กล้องบันทึกภาพใต้กระโปรงในระยะใกล้ชิด โดยคุณสมสวยไม่รู้ตัวย่อมรับฟังได้ว่า กระทำโดยประสงค์ต่อผลอันไม่สมควรในทางเพศ โดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามบทนิยามมาตรา 1(6) แห่งประมวลกฎหมายอาญา การใช้กำลังประทุษร้าย
อันเป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 278 นอกจากหมายความว่า ทำการประทุษร้ายแก่กายแล้ว
ยังหมายความว่าทำการประทุษร้ายแก่จิตใจด้วย ไม่ว่าจะทำด้วยใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอันใด และให้หมายความรวมถึงการกระทำใดๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

การกระทำของคุณจำนูญ ทำให้คุณสมสวยต้องรู้สึกสะเทือนใจอับอายขายหน้า จึงถือว่าเป็นการประทุษร้ายแก่จิตใจของคุณสมสวยแล้ว จึงเป็นการกระทำอนาจารคุณสมสวย ครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรา 278 แล้ว

ทั้งห้องตรวจคนไข้ที่เกิดเหตุ เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล อันเป็นสถานที่ราชการซึ่งเป็นสาธารณสถาน
ดังนั้น การกระทำของคุณจำนูญจึงครบองค์ประกอบความผิดฐานกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการรังแก หรือข่มเหงผู้อื่น หรือกระทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย หรือเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณสถานมาตรา 397 แล้ว

พิพากษายืน

คุณจำนูญจึงต้องไปยืน นั่ง และนอนในเรือนจำต่อไป

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกา 12983/2558)

+++++++++++++++++++++++++

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 278 วรรคหนึ่ง

ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถาน หรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon