สัพเพเหระคดี 14ก.ย.2563 : ทาง : โดย โอภาส เพ็งเจริญ

คุณจำนูญขับรถยนต์ไปจอดบนถนนภายในสถานีตำรวจภูธร โดยจอดรถทางด้านขวาของถนนและจอดรถไม่ให้ด้านซ้ายของรถขนานกับขอบทางหรือไหล่ทางของถนน เป็นการจอดในลักษณะย้อนศร จึงถูกเจ้าพนักงานจราจรประจำสถานีตำรวจภูธรแห่งนั้นออกใบสั่ง ระบุความผิดฐานไม่จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย

คุณจำนูญเอะอะมะเทิ่งเถียงว่า นี่ไม่ใช่ทางตามความหมายของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 การจอดรถแบบนี้จึงไม่เป็นความผิด

แต่เจ้าพนักงานจราจรไม่ฟัง ได้ดำเนินคดีคุณจำนูญ โดยแจ้งข้อกล่าวหาตามใบสั่งเจ้าพนักงานดังกล่าว คุณจำนูญให้การปฏิเสธไม่ยอมให้ปรับ

คุณจำนูญจึงถูกสอบสวนสรุปสำนวนส่งฟ้อง ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 4, 54, 148

คุณจำนูญให้การปฏิเสธต่อสู้คดี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า คุณจำนูญมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 54 วรรคสอง, 148 ปรับ 200 บาท

คุณจำนูญอุทธรณ์

ศาลชั้นอุทธรณ์ พิพากษายืน

คุณจำนูญฎีกาว่า ถนนภายในสถานีตำรวจภูธรไม่ใช่ทางตามความหมายของคำว่า “ทาง” ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ การกระทำของคุณจำนูญจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้ถนนที่เกิดเหตุจะอยู่ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอันเป็นสถานที่ราชการ แต่โดยลักษณะงานของสถานีตำรวจย่อมเป็นสถานที่สำหรับประชาชนไปติดต่อราชการ โดยงานหลักคือการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ดังนั้น สภาพทางในสถานีตำรวจที่เกิดเหตุจึงมีไว้สำหรับประชาชนใช้สัญจร ทางที่เกิดเหตุจึงเป็นทางตามความหมายของทางตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 4 (2) ซึ่งบัญญัติความหมายของคำว่า “ทาง” หมายถึง ทางเดินรถ ช่องเดินรถที่ประชาชนใช้ในการจราจร เมื่อคุณจำนูญจอดรถบนทางดังกล่าวจึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 54 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร”

ดังนั้น การที่คุณจำนูญจอดรถทางด้านขวาของทางเดินรถและหันหัวรถสวนทางกับรถคันอื่น จึงเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าว อันเป็นความผิดตามฟ้อง ที่ศาลชั้นอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น
พิพากษายืน

(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2943/2562)

++++++++++++++++++++++++++++++

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

(2) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

มาตรา 54 วรรคสอง

ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรกำหนดไว้แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กำหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจำทางนั้น

โอภาส เพ็งเจริญ newsmanlawyer@gmail.com

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เสมา1พร้อมเปิดคะแนนเฟ้น’บิ๊กสกสค.’ หลัง’อดีตรองปลัดศธ.’คาใจผลโหวต
บทความถัดไป‘คนละโลก’ การศึกษาไทย อย่าแปลกใจ ‘ม็อบคอซอง-ขาสั้น’ ปังปุริเย่!