‘สมเด็จพระเทพฯ’ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ ‘แมว’ เปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 มิถุนายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเสมือนจริง และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนยั่งยืน” ซึ่งมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟฯ ตลอดจนคณะผู้จัดงาน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 21 ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์แมว ซึ่งเป็นแมวสีชมพูที่ยืนอยู่ด้านหลังอาหารกระป๋องวางเรียงรายอยู่ พร้อมข้อความว่า “เลี้ยงแมว” ก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จฯกลับ

ด้าน นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปกรรม บริษัทไทบเบฟฯ กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทไทยเบฟในการเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ เพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ สำหรับการประกวดครั้งนี้มีศิลปิน จำนวน 150 คนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 165 ชิ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน 37 ชิ้น รวมผลงานจัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น 57 ชิ้น

ขณะที่ นายบุญนำ สาสุด เจ้าของผลงาน “ลูกหลานชาวนา” ได้รับรางวัลช้างเผือก ครั้งที่ 7 รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท กล่าวด้วยสีหน้าปลาบปลื้มว่า ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชุมชนของตน ที่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำไร่ ทำนา ส่วนตัวยังเป็นคนชื่นชอบงานด้านจิตรกรรมวาดรูป และชอบบรรยากาศในชุมชนของ จึงวาดผลงานชิ้นนี้ออกมา ซึ่งใช้ระยะเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ ผลงานบอกเล่าผ่านภาพวาดเทคนิคสีน้ำมันถึงบรรยากาศในชุมชนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของเกษตรกร ญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ลูกหลานก็ได้ออกทุ่งเล่นสนุกสนาน ซึมซับบรรยากาศช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นดั่งท่วงทำนองเสียงเพลงแห่งความสุขของท้องทุ่ง ที่ซึมซับผ่านจิตใจในวิถีชนบท เป็นภาพจริงในชุมชนที่ตนนำมาปรุงแต่งอีกเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม

นายบุญนำ สาสุด
ลูกหลานชาวนา

นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ เจ้าของผลงาน “ลงแขก” คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 500,000 บาท กล่าวว่า ตนได้นำเรื่องราวความประทับใจในกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของสังคมชนบทอีสานของตัวเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านเทคนิคกระบวนการเย็บปักเส้นด้าย ร้อยเรียง เรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ ผสานพลังความสามัคคี ก่อเกิดความสุขของการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สามารถปรับประยุกต์วิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างกลมกลืน โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ตรัสถึง ความพอเพียงสร้างได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นประโยคที่จุดประกายความคิดให้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมจากส่วนรวม

นิลยา บรรดาศักดิ์
ลงแขก

นายสิปปกร แก้วท่าไม้ อายุ 16 ปี เจ้าของผลงาน “ดวงจิตแห่งความพอเพียง” คว้ารางวัล CEO AWARD รับเงินรางวัล 250,000 บาท กล่าวว่า นี่ถือเป็นผลงานศิลปะของตนที่ได้รับรางวัลครั้งแรก โดยเป็นภาพเทคนิคสีอะครีลิคบนลินิน ที่อธิบายว่าเมื่อเราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เราก็จะค้นพบวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และค้นพบปรัชญาแห่งความสุข ซึ่งจะทำให้ชีวิตได้พบกับสิ่งดีงามที่แท้จริง ใช้ความพอเพียงเป็นแสงนำทางการใช้ชีวิตของชุมชน โดยวาดพระพุทธรูปที่ยอดดอกบัว เสมือนเป็นแสงนำทาง และตะเกียงดอกบัว เหมือนเป็นการสักการะบูชา อย่างไรก็ดี ตนกำลังเรียนโฮมสคูล ซึ่งมีคุณพ่อ(สุรเดช แก้วท่าไม้ อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้สอนเทคนิคนี้ ขณะที่ปีหน้าตนจะไปศึกษาต่อด้านดนตรีตามที่ชื่นชอบ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

สิปปกร แก้วท่าไม้
ดวงจิตแห่งความพอเพียง

ทั้งนี้ นิทรรศการ “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7” จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันนี้ – 24 มิถุนายน2561 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon