สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.6

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล – เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปยังบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้น เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภก เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังห้องพิธี

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นักเรียนเป่าแตรนำเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” ประทับยืน นักเรียนร้องเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนสวด “วชิราวุธานุสรณคาถา” ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบ เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ) เสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ (เจ้าพนักงานนิมนต์พระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา ไปยังห้องสดับปกรณ์) นักเรียนร้องเพลง “O KING OUR HELP” (เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ณ ห้องสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว)

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ จากที่ประทับภายในห้องพิธี ไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ประทับพระราชอาสน์ (พระสงฆ์สดับปกรณ์) ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) เสด็จออกห้องสดับปกรณ์ไปยังห้องพิธี ประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 “เราเด็กในหลวง” วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “พระสุบิน” ปิดพระวิสูตร ประทับยืน เสด็จฯไปยังห้องประทับรับรอง ทรงเปลื้องพระฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภก เสด็จลงจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี ปทุมวัน

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ แล้วเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon