สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงยังชีพ แก่ราษฎรได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และจังหวัดข้างเคียง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 8 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร


จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ ณ หอประชุมวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร

ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อำเภอหลังสวน ณ หอประชุมวัดชลธีนิมิตร จังหวัดชุมพร

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 400 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสวี ณ พลับพลาพิธีเทศบาลนาโพธิ์พัฒนา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว”สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่สทิงพระ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสวี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

 

บทความก่อนหน้านี้ชัชชาติ ขอบคุณที่เป็นห่วง จะถูก ป.ป.ช. เชือด
บทความถัดไป‘อนันต์’ฟันธงอสังหาฯ’62 ชะลอตัวแน่ ห่วงผู้ประกอบการหนี้สูง-ขายอืด