สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ จ.ตราด

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในจังหวัดภาคตะวันออก โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอเมืองตราด 150 ผืน อำเภอบ่อไร่ 200 ผืน อำเภอเขาสมิง 150 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยให้ได้รับทราบ และลงพื้นที่อำเภอเมืองตราด เชิญถุงพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนทรงให้ติดตามและดูแลสุขภาพกายและสภาพจิตใจของราษฎร ให้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป พร้อมเดียวกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

บทความก่อนหน้านี้เวิลด์ ฟูดส์ฯ นำทีมพนักงานบริจาคโลหิต ทำบุญรับปีใหม่
บทความถัดไปอึ้ง!!เพชรบูรณ์สูญเงินปีละกว่า 70 ล้านบาทบริหารจัดการขยะ