สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร

เมื่อเวลา 14.37 น. วันที่ 30 มกราคม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ณ โรงละครสนามเสือป่า อาคาร 601 สำนักพระราชวัง เขตดุสิต โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯรับเสด็จ

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ศิลปินแห่งชาติสัญจรสอนศิลป์, การถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ศิลป์ กวี คีตา โดยศิลปินแห่งชาติสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ 3 สาขาพร้อมกัน จากนั้น ทรงตัดแถบแพรเปิดโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร และทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ “อัครศิลปิน” และ “วิศิษฏศิลปิน” และผลงานศิลปินแห่งชาติ การนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ด้วยเทคนิคสีอะคริลิก เป็นภาพวิว

ต่อจากนั้น เสด็จฯไปยังสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 605 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ทอดพระเนตรฐานศิลปะฐานต่างๆ อาทิ นาฏศิลป์, ศิลปะการแสดงเทคนิคการแต่งเพลง, ศิลปะเทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม, ศิลปะเทคนิคจิตรกรรม, ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ เป็นต้น สมควรแก่เวลาเสด็จฯ กลับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการศิลปินแห่งชาติสัญจรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “อัครศิลปิน” และเพื่อให้ประชาชนได้เจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วธ.และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูน ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ด้านศิลปะให้แก่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ของสถาบันแห่งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 2562 โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จำนวน 29 คน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

บทความก่อนหน้านี้‘ลักษิกา’ ปลื้มควงคู่สาวไวกิ้ง คว้าชัยลิ่วก่อนรองฯ ชนคู่เต็ง3จีน ศึกหวด ‘ไทยแลนด์ โอเพ่น'(คลิป)
บทความถัดไปม.ร.ประกาศหยุดเรียนระดับ ‘ประถม-ป.เอก’ 2 วัน