ร.10 พระราชทานดอกไม้ แก่นร.ประสบอุบัติเหตุ จ.พะเยา

ร.10 พระราชทานดอกไม้ แก่นร.ประสบอุบัติเหตุ จ.พะเยา

ร.10 พระราชทานดอกไม้ แก่นร.ประสบอุบัติเหตุ จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ น.ส.วลัยลักษณ์ สินศิริ นักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ตามที่ได้เกิดอุบัติเหตุรถบัสคณะครูและนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ พลิกคว่ำที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในระหว่างเดินทางเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ซึ่ง น.ส.วลัยลักษณ์ได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าหักและเสียเลือดมาก จึงนำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยา ก่อนจะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ น.ส.วลัยลักษณ์ ฯ ปัจจุบันศึกษาชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สาขางานสัตวศาสตร์ อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน และเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ขยัน ตั้งใจเรียน ใช้จ่ายเงินทุน ฯ อย่างประหยัด และเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบ นายพีรพัฒน์ ทวีแก้ว น.ส.อภิชญา เด็นบาเส น.ส.รัชฎาทิพย์ ไกรสิทธิ์ และ น.ส.นรีกานต์ เดชมาก นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพะเยา พร้อมทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ นอกจากนี้ พระราชทานพระราชานุเคราะห์ในการศพ น.ส.ภัทราวดี ศรีจันทร์ ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าว การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

บทความก่อนหน้านี้ต่างชาติร่วมอาลัยครบรอบ 6 ปีการจากไปของ ‘ครูตุ๊ย ยอดธง เสนานันท์’
บทความถัดไป‘มิคเคลสัน’ จ่อคว้าแชมป์ ‘เพ็บเบิลบีช’ แต่ยังแข่งไม่จบเหตุฝนถล่มจนฟ้ามืด