โปรดเกล้าฯตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า ทางคณะกรรมการได้รับโปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อักษร ส. ถมสีครามเข้ม เป็นสีแห่งวันพระราชสมภพ อักษร ก. ถมสีขาว ซึ่งเป็นสีเดชของวันพระราชสมภพ อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีทอง

นางพัชราภรณ์กล่าวอีกว่า ขณะที่ภายใต้พระมหามงกุฎประดิษฐาน พระแสงจักรตรี ว่าทรงสถิตอยู่ในพระบรมมหาราชวงศ์จักรี พระนามาภิไธย ส.ก. อยู่ภายในกรอบ วัชรรัตน์ 7 ดวงว่า ทรงเจริญพระชนมายุได้ 7 รอบ มีพื้นสีมอคราม (ฟ้า) เป็นสี วันพระราชสมภพนอกกรอบวัชรรัตน์อลงกรณ์ประกอบหน้าราชหงส์ทองอยู่ทั้งซ้าย – ขวา ว่าทรงงามสง่า ดังราชหงส์ทอง หน้าราชหงส์มีกระหนกแนบ ห้อยพวงดอกไม้ทิพย์ อันมี ดอกไม้ในพระนามอาทิ มีพรรณมอครามปนทอง

ถัดออกไปเป็นขอบเขียนอักษรสีทอง การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและ พ.ศ. (พทุธศักราช) 2559 ระบายพื้นด้วยสีหงชาด (ชมพู) อันเป็นศรีของวันพระราชสมภพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุบรรจบครบ 84 พรรษา ดังมีเลขมหามงคลเขียน อยู่ใต้อักษรพระนามาภิไธย อันเถาไม้ทิพย์ชื่อ จิตรลดา (ป.จิตฺตลตา) จิตรลดาวัลย์นี้ ตามตำาราว่าเป็นเครือเถาไม้ทิพย์มีอยู่ในจิตรลดาวัน ชื่อสวน 1 ใน 4 แห่ง ของพระอินทร์ หมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเนาวนิเวศน์สถานชื่อ พระตำหนักจิตรลดาฯ อันเป็นที่ประทับเถาว์ไม้นี้ ว่าเป็นเถาว์ไม้แห่งความหวังดุจด้วย สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นความหวังแห่งชนทั่วไป จากยากไร้ทรงกอปรศิลปและวิชาชีพพระราชทานให้ ประชาราษฎร์จึงน้อมใจ ถวายพระพรให้ทรงเจริญพระชนม์ยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ออกแบบโดย อาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วัตฟอร์ดตั้ง’มาซซาร์รี่’อดีตโค้ชอินเตอร์คุมทัพ
บทความถัดไปสุจิตต์ วงษ์เทศ: ประติมากรรมสำริดประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ รัฐพุทธมหายานเก่าสุดในสุวรรณภูมิ