พระกรุณาธิคุณ “องค์หริภา” ทรงติดตามความคืบหน้า อนุสรณ์สถาน “หลวงตามหาบัว”

พระกรุณาธิคุณ “องค์หริภา” ทรงติดตามความคืบหน้า อนุสรณ์สถาน “หลวงตามหาบัว”

พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เป็นพระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่ที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากให้ความเลื่อมใสศรัทธา ตลอดจนครั้งหนึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ธรรมะช่วยเหลือวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช 2540 ในรูปแบบทอดผ้าป่าทองคำและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้ชื่อ “โครงการผ้าป่าช่วยชาติ” ทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในการถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ และทำความดีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ต่างเห็นพ้องต้องกันที่จะสร้างอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุ สถานที่รวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน เครื่องอัฐบริขาร เพื่อระลึกถึงคุณูปการของหลวงตาพระมหาบัว จนเกิดเป็น โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล บนพื้นที่กว่า 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดเกษรศีลคุณ (ป่าบ้านตาด) อ.เมือง จ.อุดรธานี

และยังความปลื้มปีติมายังคณะศรัทธาอีกครั้ง เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นประธานโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ และเสด็จเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2556 ซึ่งตรงกับวันที่หลวงตาพระมหาบัวละสังขารครบ 3 ปี จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวท เป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างในส่วนต่างๆ ด้วยพระองค์เอง โดยทอดพระเนตรการดำเนินงานทั้งหมด 6 จุดด้วยความตั้งพระทัย ทรงมีข้อซักถามและประทานคำแนะนำแก่คณะทำงานเป็นระยะๆ อาทิ ในส่วนพระเจดีย์ฯ ทอดพระเนตรการจัดแสดงความก้าวหน้าของโครงการ ในรูปแบบ S-curve และความก้าวหน้าของแต่ละหมวดงาน ความคืบหน้าในส่วนของรายละเอียดงานซุ้มประทีปชิ้นงานโลหะ ทองแดง งานขึ้นหุ่นลวดลายต่างๆ งานหล่อยอดฉัตรทองคำ รับฟังรายละเอียดห้องพระบรมสารีริกธาตุ และภาพ Perspective งานตกแต่งหินอ่อนในพระเจดีย์ อาทิ รูปสลักปูนปั้นภายในพระเจดีย์ ยอดฉัตร ทองคำที่มีความสูง 113 เซนติเมตร

ส่วนพระวิหาร ทอดพระเนตรการจัดแสดงชิ้นงานหลังคาทองแดง ภาพถ่ายงานหล่อสำริด (Bronze) ขนาดเท่าจริงของพระมหาเถระ 3 รูป ได้แก่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และในส่วนพิพิธภัณฑ์ ทอดพระเนตรการจัดแสดงแบบแปลนการจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ทั้ง 6 โซน อาทิ จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์, บารมีหลวงตาช่วยชาติ และละสังขาร ศิษยานุศิษย์ สามัคคีบูชา เป็นต้น

ภายหลังทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนชาวอุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์ ที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยทรงบรรยายความคืบหน้าของโครงการให้ประชาชนได้เข้าใจ ด้วยพระพักตร์แจ่มใส และแย้มพระสรวลเป็นระยะ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้เฝ้าฯรับเสด็จอย่างมาก

ทั้งนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในฐานะประธานคณะผู้ออกแบบ และทีมงานจากสำนักงานสยามรีโนเวท ได้ดำเนินการออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ โดยวางผังกลุ่มอาคารตามคติความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยกำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด ให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลางคือ จิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือ เมืองพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อสื่อความหมายว่า ศาสนพิธีทั้งปวงที่เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้ง

ด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว จะได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว พร้อมกับกราบ พระบรมศาสดา ณ เมืองพาราณสี ในคราวเดียวกัน

ส่วนลักษณะของอาคารทั้ง 3 หลังได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานที่ยังคงดำรงอย่างมั่นคง

ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 85% และภาพรวมของโครงการทั้งหมดมีความคืบหน้ามากกว่า 50% ส่วนที่เหลืออีก 50% นั้น เป็นงานในส่วนศิลปกรรมไทย และงานระบบ โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลฯนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้ศรัทธาสาธุชนเข้าเยี่ยมชมได้ในช่วงกลางปี 2563

ความคืบหน้าพระเจดีย์
หน้าต่าง

พระธาตุ
พระเจดีย์
พระวิหาร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พายุพัดสวนยางพาราหักโค่นกว่าพันต้น ทหารเร่งซ่อมแซมบ้าน
บทความถัดไปลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ดับ 1 ที่ปัตตานี