กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา

โรงสีข้าว-โรงโค

กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา

โรงสีข้าว-โรงโค – เมื่อเวลา 10.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา การนี้ พระราชทานพระราโชวาท

จากนั้น เสด็จฯ ทรงเยี่ยมเกษตรกรและครูบัญชีดีเด่น แล้วเสด็จฯ ไปยังอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าฯ ถวาย โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิ เจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯรับเสด็จ

การนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นจารึก ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา และกระบวนการสีข้าว

จากนั้นเสด็จฯ ไปโรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นจารึก แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ และอาคารต่างๆ ภายในโรงโคนม สวนจิตรลดา ทั้งนี้ ทรงให้อาหารทีเอ็มอาร์ แก่โคนมในคอกโคนมสาวท้อง สมควรแก่เวลาเสด็จฯกลับ

สำหรับ โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา โดย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายอาคารพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้าว รวมถึงเครื่องใช้สำนักงาน คิดเป็นมูลค่ารวม 169,068,000 บาท มีกำลังการผลิต 16 ตันต่อวัน ขณะที่ โรงโคนมฯ เป็นสถานที่สาธิตการเลี้ยงโคนม นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ ใช้งบประมาณ 50,530,320 บาท เลี้ยงโคได้ประมาณ 50-60 ตัว แม่โครีดนม 20-25 ตัว รีดนมวันละ 2 เวลา และมีชุดวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมแบบอัตโนมัติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ไอรอนแมน’ บู๊เดือดมวยดังเขมร – ‘รถถัง’ ทุ่มสุดชีวิตขอดับซ่า ‘กาก้า’
บทความถัดไปชมคลิป ลำปางถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เปิดศูนย์คัดแยกพืชผักเมืองหนาวชาวเขา