กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา ทันสมัยที่สุดในประเทศ

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด โรงสีข้าว-โรงโคนม สวนจิตรลดา ทันสมัยที่สุดในประเทศ

สวนจิตรลดา – ด้วยพระวิสัยทัศน์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงทำการศึกษาและทดลองความรู้ด้านการเกษตรด้วยพระองค์เอง จึงเกิดเป็น “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรลดา” ขึ้นภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นเขตพระราชฐานที่ประทับในปีพุทธศักราช 2504 นับแต่นั้น ก็ได้วิจัย ทดลอง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นำผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายออกสู่ประชาชน เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชน ทำให้โครงการส่วนพระองค์ เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปี 2562 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

การนี้ เสด็จฯไปทรงเยี่ยมเกษตรกรและครูบัญชีดีเด่น ที่เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นเสด็จไปยังอาคารโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าฯถวาย โดยมี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิ เจริญโภคภัณฑ์ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้น เสด็จฯเข้าโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา และเสด็จไปทอดพระเนตรกระบวนการสีข้าว

จากนั้น เสด็จฯไปยังโรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นคำจารึก แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ และอาคารต่างๆ ภายในโรงโคนม สวนจิตรลดา ทั้งนี้ ทรงให้อาหารทีเอ็มอาร์ แก่โคนมในคอกโคนมสาวท้อง และเสด็จฯไปทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และนิทรรศการ เจริญตามรอยพระราชปณิธาน สืบสานงาน ข้าวของพ่อ และเสด็จฯกลับ

และนับจากได้เริ่มก่อตั้งจนวันนี้นั้น โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ดร.สุรีย์วรรณ พันธ์นรา หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ กล่าวว่า โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดาแห่งใหม่นี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวพระราชดำริในเรื่องข้าวและการสีข้าว อันเป็นพื้นฐานการเกษตรกรรมของประเทศ โดยมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และจัดการเป็นระบบสากล ผลิตข้าว ชนิด 2 ก.ก. 5 ก.ก. และ 10 ก.ก. เพื่อใช้ในกิจการของสำนักพระราชวัง รวมถึงบรรจุในถุงพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบภัย โดยข้าวของจิตรลดา นับได้ว่ามีคุณค่าสารอาหารมากกว่าที่อื่น ทั้งยังมีความหอม เพราะไม่ได้ขัดขาวเอาสารอาหารที่อยู่ในรำออกจนหมด รวมทั้งยังลดการแตกหักของเมล็ดข้าวได้อีกด้วย

สำหรับ โรงสีข้าวแห่งใหม่ นี้ แบ่งเป็น 2 ชั้น บนพื้นที่รวม 2,000 ตร.ม. นับได้ว่าเป็น โรงสีที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ เมื่อเกษตรกรนำข้าวเปลือกเข้าสู่โรงสี จะนำไปคัดแยกหิน และสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก ทำให้สะอาด ก่อนนำไปเก็บในไซโล โดยเน้นระบบการกำจัดฝุ่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนนำไปกะเทาะข้าวเปลือกให้เป็นข้าวกล้อง

ความพิเศษของโรงงานแห่งใหม่นี้ ยังรวมถึงกระบวนการบรรจุข้าวสารลงถุงแบบอัตโนมัติ หรือโรบอทจัดเรียงถุง ที่รวดเร็วแม่นยำ ช่วยลดการใช้แรงงานคน ทั้งยังมีเครื่องตรวจวัดความชื้นของข้าวเปลือก ที่หากจะได้คุณภาพต้องอยู่ที่ 11-14% และยังมีเครื่องตรวจวัดความขาวของข้าวอีกด้วย

เครื่องโรบอท ในโรงสีข้าว
เครื่องตรวจวัดความชื้นและความขาวของข้าว

ข้าวจิตรลดา

ส่วน โรงโคนม สวนจิตรลดา แห่งใหม่นี้ ดร.สุรีย์วรรณ เผยว่า โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้รับพระราโชบายให้ปรับปรุงโรงโคนม ให้เป็นสถานที่สาธิตการเลี้ยงโคนมเป็นแบบอย่างทางวิชาการ ให้เกษตรกรได้มาเรียนรู้ โดยออกแบบให้เป็นโรงเรือนเลี้ยงโคนมเป็นแบบ คอมบิเนชั่น สเตเบิล ที่รวมพื้นที่โคนมและส่วนการรีดนมโคไว้ในโรงเรือนเดียวกันเป็นการประหยัดพื้นที่ สะดวกต่อการจัดการ สามารถเลี้ยงโคนมทั้งฝูงได้ประมาณ 50-60 ตัว เป็นแม่โครีดนม 20-25 ตัว รีดนมวันละ 2 เวลา

นอกจากจะจัดทำที่นอนยกพื้นสำหรับโคเพื่อไม่ให้นอนปนเปื้อนกับมูลและปัสสาวะ มีแผ่นยางธรรมชาติป้องกันการลื่นไถล ลดการบาดเจ็บแล้ว โรงเรือนแห่งใหม่ยังมีระบบสเปรย์พ่นน้ำสลับเป่าแห้งเพื่อลดความร้อนในตัวแม่โค ทั้งยังมีแปรงขนอัตโนมัติ และยังใช้เทคโนโลยีสื่อสารแบบใหม่ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบไวไฟ ติดข้อเท้าแม่โคที่จะแสดงประวัติ วัน เดือน ปี การรักษาและตรวจจับการเป็นสัดของโค พร้อมกันนี้ยังมีเครื่องรีดนมโคพร้อมชุดวิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมโคแบบอัตโนมัติ ที่สามารถรีดนมและบันทึกปริมาณน้ำนม วิเคราะห์องค์ประกอบน้ำนมรายตัวได้ทันที เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีที่แรกในประเทศไทย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาของเกษตรกรได้มาก

เครื่องขัดตัววัวให้ผ่อนคลาย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกษตร

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พัฒนา ความคิด ยุทธศาสตร์‘การเมือง’ ในกระแส การต่อสู้
บทความถัดไปนิวส์โน้ต : ช็อตเด็ด