กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา 

เมื่อเวลา 14.34 น. วันที่ 23 พฤษภาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารมูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ ทอดพระเนตรสินค้าและร้านค้าภายในโครงการ อาทิ ผักสด และอาหารจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ, เครื่องดื่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเพชรบุรี, ขนมโบราณ หารับประทานยาก มะม่วงมหาชนก มะม่วงน้ำดอกไม้ศรีทอง ไอศกรีมนมสด จากศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร และน้ำตาลและน้ำมันมะพร้าว ตะกร้าจักสาน จากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดร้านภัทรพัฒน์ สาขาที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ในโครงการ แล้วเสด็จฯทอดพระเนตรภายในร้าน จากนั้นทรงปรุงกาแฟและพระราชทานเมนูสูตรพระราชทานแก่ร้านกาแฟภัทรพัฒน์ ซึ่งเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของร้านภัทรพัฒน์

สำหรับโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นสถานที่จำหน่ายผลิตผลจากการพัฒนาโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการพระราชดำริต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชน ของกิน ของใช้ที่มีความหลากหลาย โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดทำโครงการชัยพัฒนาประชาเกษมขึ้น เพื่อต้องการให้เป็นตลาดชุมชนอันจะเป็นแหล่งสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งเพื่อให้พนักงาน หน่วยงานราชการต่างๆ โดยรอบโครงการฯ มีสถานที่ในการจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนมีลานสำหรับทำกิจกรรม เช่น การฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและคนในชุมชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon