โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 8,100 ราย

ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืนพ.ศ. ๒๕๑๑ จํานวน ๘,๑๐๐ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

อ่านรายละเอียด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สุเทพ’ สั่ง ร.ร.บูรณาการ ‘ลูกเสือ-วิชาเรียน’ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนาน
บทความถัดไปเกาหลีเหนือ ปล่อยตัวนักศึกษาออสซี่แล้ว เผยสั้นๆ “สบายดี”