‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ รับสั่ง “ศิลปะเป็นพื้นฐานสร้างสรรค์ทุกสิ่ง”

‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ รับสั่ง “ศิลปะเป็นพื้นฐานสร้างสรรค์ทุกสิ่ง”

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี – เพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติ “ศิลปินร่วมสมัย” รุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิดและสติปัญญาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ จึงสมควรแก่การสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้ศิลปินนั้น ก้าวไปในสายวิชาชีพอย่างมั่นคง

จึงมีการดำเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล “ศิลปาธร” ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2547 แต่ละปีมีการคัดเลือกศิลปินรุ่นกลางเข้ารับพระราชทานรางวัล ก่อนนำตัวอย่างผลงานศิลปะรวบรวมมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการ เฉกเช่นนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานศิลปกรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ณ หอศิลปกรรมร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯไปทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการ จากนั้นทอดพระเนตรผลงานศิลปะ และเสด็จกลับ

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2557 ในฐานะกรรมการคัดเลือกศิลปาธรสาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า รางวัลศิลปาธรเป็นรางวัลที่คู่กับศิลปินแห่งชาติ แต่แตกต่างตรงเน้นส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 55 ปี ที่พยายามสร้างผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ส่วนศิลปินแห่งชาติจะเน้นที่ผลงานในอดีตจนถึงปัจจุบัน บรรลุผลจนควรได้รับการยกย่อง ซึ่งที่ผ่านมาก็มีศิลปินที่ได้ทั้ง 2 รางวัลแล้ว อาทิ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ชาติ กอบจิตติ

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินรางวัลศิลปาธร ปี 2561 สาขาศิลปะการออกแบบ แต่จริงๆ คือ ทรงมีผลงานไว้ในหลายสาขา ไม่ว่าทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีว่าการที่เราจะทำงานศิลปะ ถ้ามีพื้นฐานมีความรู้เรื่องทัศนศิลป์หรือศิลปะสมัยใหม่อยู่แล้ว จะยิ่งส่งเสริมงานออกแบบนั้นให้สร้างสรรค์ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป” 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีรับสั่งกับผู้เข้าเฝ้าว่า อยากให้นิสิตนักศึกษาหรือศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานออกแบบ สนใจและใช้งานศิลปะเป็นพื้นฐานทางความคิด เพื่อให้งานออกแบบนั้นมีคุณค่าเชิงศิลปะ ไม่เพียงแต่คิดออกแบบเพื่อฟังก์ชันและประโยชน์ใช้สอย 

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

ด้าน นที อุตฤทธิ์ ศิลปินรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562 สาขาทัศนศิลป์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล ปกติผมไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในเมืองไทย อาจด้วยลักษณะผลงานที่มีความหมายพาดพิงความเป็นไปอย่างกว้างๆ ทั้งสังคม การเมือง และศาสนา นำเสนอผ่านการใช้สัญลักษณ์ การอุปมาอุปไมย และคำโบราณ อย่างผลงานที่นำมาจัดแสดงได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะตึงเครียด และขัดแย้งช่วงวิกฤตการเมืองหลังรัฐประหารปี พ.ศ.2549

“ผมทำงานศิลปะมา 25 ปี กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องสู้และฝ่าฟันมากมาย ก็อยากน้อมนำรับสั่ง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีต่อศิลปินที่ได้รับรางวัล ซึ่งผมคิดว่าเป็นความจริงและจะเป็นสิ่งที่ดีมากกับการทำงานวิชาชีพศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่คือ คนทำงานในสายอาชีพนี้ สุดท้ายไม่มีอะไรนอกจากต้องอดทน และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเอง” นทีกล่าว

  สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2562 จะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม ณ ชั้น 1 หอศิลปกรรมร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon