กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 50”

โครงการหลวง 50

กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 50”

โครงการหลวง 50 – เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 50” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร. จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง, พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง , ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และ นายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพีเอ็น เฝ้ารับเสด็จ

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรวีดิทัศน์โครงการหลวงเลอตอ นิทรรศการ “โครงการหลวง 50” จากนั้นทรงตัดแถบแพรเปิดงาน “โครงการหลวง 50” และเสด็จไปโซนต่างๆ ได้แก่ โซนบีคอน 2 ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ จำนวน 7 โครงการ , โซนบีคอน 3 ทอดพระเนตร ร้านจำหน่ายบุหงาโครงการหลวง (ดอกไม้แห้ง), โซนเอเทรียม 2 ทอดพระเนตร ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ จำนวน 6 โครงการ และโซนเอเดน 1 ทอดพระเนตรโซนจำหน่าย ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ไม้กระถาง สินค้าแปรรูปของมูลนิธิโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทดอยคำฯ จากนั้นเสด็จไปเสวยพระสุธารสชา ร่วมคณะกรรมการจัดงานโครงการหลวง 50 และเสด็จกลับ

ทั้งนี้ งาน “โครงการหลวง 50” ที่จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “เทิดไท้องค์ราชันย์ มิ่งขวัญสู่ปวงประชา” เนื่องในวาระครบ 50 ปี การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง จากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างสุขแก่ปวงประชา จัดขึ้นโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีสินค้าไฮไลท์ ได้แก่ อาโวคาโด, ข้าวไก่ป่า, ข้าวเหลือง, ข้าวเฮงาะเลอทิญ, คีนัว, งาหอม และถั่วขาว พร้อมรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง ผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ และหน่วยงานสนับสนุน รวม 20 โครงการ ชมนิทรรศการ “ความเป็นมาและความก้าวหน้า 50 ปี” การแสดงสาธิตการประกอบอาหาร ภายในงานตกแต่งเต็มพื้นที่ด้วย “ดอกรวงผึ้ง” สีเหลืองอร่ามและสดใส เปรียบดังผืนแผ่นดินทองของไทยอันร่มเย็น โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon