พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในวันเอกราช

กราฟิกลิขสิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชทานอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในวันเอกราช

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน

กรุงคาบูล

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และ ประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความวัฒนาถาวรของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถาน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงท่องเที่ยวฯ มอบรางวัล “อพวช.” มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ
บทความถัดไป5 วิธีการทำงานแบบอไจล์ ที่ไม่จำกัดการใช้งานแต่กับสตาร์ตอัพ