พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ยูเครน

กราฟิกลิขสิทธิ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ยูเครน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี
ประธานาธิบดีแห่งยูเครน
กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคําอํานวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความก่อนหน้านี้นครพนมอ่วม น้ำท่วมขังถนน-บ้านเรือน เฝ้าระวังน้ำก่ำเอ่อล้น ชป.เร่งระบายลงน้ำโขง รับมือฝนตกหนัก
บทความถัดไปจิตอาสาอาเซียน : เรียนรู้ เข้าใจ และก้าวไปด้วยกัน : โดย ธัญลักษณ์ ศรีสง่า