ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

ในหลวง พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงแก่เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมี ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สำหรับหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เกิดขึ้นจากพระประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะสภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยเด็กที่ขาดผู้อุปการะ ทรงมีพระประสงค์จะให้เด็กได้รับความรัก ความเอาใจใส่ และได้รับการช่วยเหลืออย่างครบวงจร เพื่อให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยดำเนินการจัดสร้างหมู่บ้านเด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าพักอาศัยเป็นครอบครัว ให้การดูแลเด็กทั้งชายและหญิงในรูปแบบครอบครัวทดแทน โดยมีแม่ทดแทนเป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งจัดการบริหารในรูปหมู่บ้าน ที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาเด็กให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 34 คน เป็นเด็กชาย 22 คน และเด็กหญิง 12 คน

 

บทความก่อนหน้านี้ผกก.สน.บางเขน คาดไม่เกิน 24 ชั่วโมง ได้ตัว ‘เสือ ดุสิต’สอบขยายปมเหตุปล้นบ่อน
บทความถัดไปเย้ยกฎหมาย! เตือนภัย ‘แก๊งขับรถเบียดหวังตบทรัพย์’ อาละวาดโคราช เน้นรถเก่าไม่มีประกัน