“สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จฯไปประทับโรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อติดตามพระอาการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน แถลงการณ์สํานักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จ ฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า คณะแพทย์ ฯ ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดําเนิน ไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อติดตามพระอาการ และถวายการตรวจเพิ่มเติมตามกําหนดการเดิมที่ได้วางไว้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สํานักพระราชวัง
๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

บทความก่อนหน้านี้หน้า 1 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562
บทความถัดไปกนอ.โชว์ลงทุน 10 เดือน สร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 2 หมื่น ลบ.