ในหลวง พระราชทานกระเช้าสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี

ในหลวง พระราชทานกระเช้าสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จ.สุพรรณบุรี

เมื่อเวลา 10.24 น. วันที่ 11 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ทั้งทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้ได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการที่ดี เพื่อให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางติ้ว พลเวียงคำ อายุ 106 ปี ผู้สูงอายุชาวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางสาย ศรีสด อายุ 102 ปี ผู้สูงอายุอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งทั้งสองรายเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้าน และในชุมชน ได้ดูเป็นแบบอย่างตามวัฒนธรรมประเพณีไทย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 181 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดจำปา ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และอีกจำนวน 98 ชุด มอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์ไปออกหน่วยตรวจรักษาพยาบาลแก่ประชาชนและนักเรียน และตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน และคณะครู โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนครั้งนี้ด้วย

ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

บทความก่อนหน้านี้“หมอกฤษณ์” เปิดดวงการงาน 12 ราศี ใครจะงานมั่นคงรายได้ปัง หรือใครมีปัญหา เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปดูกัน
บทความถัดไป“พปชร.” เตรียมส่ง “เพชรภูมิ” ลูกชายสุดหล่อ “ไวพจน์” ลงเลือกตั้งซ่อม เขต 2 กำแพงเพชร