ปีติ ในหลวง ทรงรับ ผู้สูงอายุ 111 ปี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

ปีติ ในหลวง ทรงรับ ผู้สูงอายุ 111 ปี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่นางโรย คำพาที อายุ 111 ปี ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสงคราม เกิดเมื่อ พ.ศ.2451 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 9 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงาม กับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้านและคนในชุมชน มีบุตรรวม 5 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เชิญสิ่งของพระราชทานมาเยี่ยม และสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ครั้งหนึ่งแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับนางโรย คำพาที ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ไปให้ได้รับทราบ สร้างความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางโรย ฯ อย่างหาที่สุดมิได้ เสร็จแล้ว

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เพื่อประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับรับทราบข้อมูล ปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ กรมประมง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางและข้อสรุปเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ให้สามารถประกอบอาชีพที่ยั่งยืน ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon