โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ-เหรียญจักรมาลา ขรก.สำนักพระราชวัง 31 ราย

พระบรมราชโองการ (ภาพลิขสิทธิ์มติชน)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เว็บไซค์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา ใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักพระราชวังที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ถวายงานด้วยความจงรักภักดี จำนวน ๓๑ ราย ตามบัญชีรายชื่อ ท้ายประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

 

คลิกอ่านรายละเอียด

บทความก่อนหน้านี้‘ยอดกฤษฎา’ เจาะยาง ‘ฉลองชัย’ จนน็อกยก 2 ศึก ส.สมหมาย
บทความถัดไปกระบะเสียหลักชนราวสะพาน ห้องโดยสารยุบ กู้ชีพท้ายเหมืองใช้เครื่องตัดถ่างช่วยคนเจ็บก่อนส่งรพ.