ในหลวง มีพระราชกระแสทรงชมเชย นพ.วิโรจน์ แพทย์จิตอาสา ต้นแบบในการทำความดี

ในหลวง มีพระราชกระแสทรงชมเชย นพ.วิโรจน์ แพทย์จิตอาสา ต้นแบบในการทำความดี

เมื่อเวลา 15.35 น. วันที่ 18 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชปรารถนาให้ประชาชนทุกคนร่วมกันทำความดี และพระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำความดี มีจิตอาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนคนอื่นในการมีจิตอาสา ทำความดี เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงชมเชยและสิ่งของพระราชทาน หมวก ผ้าพันคอ บัตรจิตอาสา และกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นพ.วิโรจน์ อิงคไพโรจน์ แพทย์จิตอาสาที่อุทิศตนในการให้การตรวจรักษาแก่ผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางบางขวาง หลังจากเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2536 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 29 ปี โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ เรือนจำกลางบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

นับว่าเป็น นายแพทย์ ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือบุคคลอื่น ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แพทย์ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน ด้วยกำลังกายกำลังใจ สติปัญญา และมีเมตตาจิตในการตรวจรักษาพยาบาลคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ นับเป็นแพทย์ที่มีจิตอาสา สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นต้นแบบในการทำความดี เพื่อเป็นตัวอย่างของการมีจิตอาสาในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไป

บทความก่อนหน้านี้สงขลาเตือนหมอกควันเกินค่ามาตรฐานPM2.5เข้มสุดรอบ 3 ปี
บทความถัดไป“สุทิน” เตือน “บิ๊กตู่”เรื่อง”สถาบัน” หารือเดินต่อปมถวายสัตย์