ในหลวง-พระราชินี พระมหากรุณาธิคุณ “ผู้ป่วยเด็ก”

ในหลวง-พระราชินี พระมหากรุณาธิคุณ “ผู้ป่วยเด็ก”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาทิ นิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวีดิทัศน์ โมเดล และข้อมูลอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี

จากนั้นทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเด็กป่วยผ่าตัดโรคลมชัก, เปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยใช้สายสวน พร้อมผู้ปกครอง 2 ครอบครัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงอาการของเด็กผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย

Advertisement

สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เป็นอาคารสูง 27 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 45,140 ตารางเมตร สร้างขึ้นเพื่อรองรับปริมาณผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มมากขึ้น และยกระดับคุณภาพการให้บริการและรักษาพยาบาล การเรียนการสอนของสถาบัน

โดยการจัดสร้างอาคารดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555 ปัจจุบันเป็นศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคเด็กจำนวน 4 ศูนย์ คลินิกเฉพาะทางโรคเด็กอ้วนอายุรกรรม 15 คลินิก ศูนย์วิจัยข้อมูลสุขภาพเด็ก โครงการแลกเปลี่ยนกับสถาบันต่างประเทศ หอพักแพทย์ประจำบ้านและเฉพาะทางสาขาต่อยอด

Advertisement

และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในปี 25562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน 83,400,400 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคภัย

ยังความปลาบปลื้มมาสู่ผู้ป่วยและคณะเจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image