‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯ ม.เกษตร สืบสาน ‘สายเลือดคุณทองแดง’ ผสมเทียม ‘หลานรุ่นที่ 3’ (ชมภาพและคลิป)

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดแถลงข่าว ครอบครัวคุณทองแดง จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง ซึ่งเป็นสายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง 2 ชุด จำนวน 8 สุนัข โดยเป็นหลานคุณทองแดง ลำดับที่ 3 นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดี

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพหลานคุณทองแดง มาให้ประชาชนได้ชื่นชมด้วย

ผส.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการถวายงานดูแลสุนัขหลวง และสุนัขทรงเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสุนัขหลวงที่ทรงโปรดมากที่สุด คือ คุณทองแดง โดยลักษณะพิเศษของคุณทองแดง เป็นสุนัขที่มีความซื่อสัตย์ อ่อนน้อม ถ่อมตน และฉลาด คุณทองแดง มีคู่ผสมชื่อ คุณทองแท้ เป็นสุนัขพันธุ์บาเซนจิ มีการสืบสายเลือดจำนวน 9 สุนัข และมีลูก มีหลานเพิ่มขึ้น ปัจจุบันลูกสุนัขทั้ง 9 สุนัขได้เสียชีวิตหมดแล้ว แต่ยังมีสุนัขรุ่นหลานอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ปัจจุบันก็ได้ลดลงเรื่อยๆ ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น จากพระเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงของพระองค์นำมาซึ่งคุณูปการหลายประการ เช่น การจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง และของที่ระลึกอื่นๆ โดยรายได้ต่างๆ นำมาช่วยเหลือชีวิตสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ของไทย

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องการช่วยเหลือสัตว์ พระราชกรณียกิจหลากหลายแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงถูกทำร้าย สัตว์เลี้ยงที่ตกทุกข์ได้ยาก รวมถึงสุนัขพันธุ์เกรทเดนที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งตอนนี้มีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายพันธุ์สายเลือดของคุณทองแดง สืบสานครอบครัวคุณทองแดง เพื่อจะให้ประชาชนได้รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และคิดถึงคุณทองแดง ซึ่งคุณทองแดง มีลูก 9 สุนัข โดยทั้งคุณทองแดง และลูก ได้เสียชีวิตไปทั้งหมดแล้ว แต่ด้วยเทคโนโลยี เราได้เก็บรักษาน้ำเชื้อแช่เข็งลูกคุณทองแดง ไว้ในธนาคารน้ำเชื้อแช่แข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งกับสุนัขทรงเลี้ยงเพศเมียจำนวน 2 สุนัข ที่ได้พระราชทานมาให้” ผส.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ กล่าว

ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง กล่าวว่า ลูกคุณทองแดงได้เสียชีวิตหมดแล้ว ด้วยโรคชรา ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ทำการเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งไว้เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 จากลูกคุณทองแดง ซึ่งเป็นเพศผู้ 5 สุนัข ได้แก่ คุณทองเอก คุณทองม้วน คุณทองทัต คุณทองหยิบ และคุณทองพลุ โดยเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียล ในหลอดขนาด 0.25 ซีซี และ 0.5 ซีซี แช่ไว้ในไนโตรเจนเหลว ซึ่งมีอายุ 14 ปีแล้ว

“ขั้นตอนการผสมเทียม เบื้องต้นนำน้ำเชื้อแช่แข็งของลูกคุณทองแดงทั้ง 5 สุนัขมาประเมินคุณภาพ โดยน้ำเชื้อแช่แข็งของคุณทองเอก และคุณทองหยิบ มีคุณภาพดีที่สุด จากนั้น นำน้ำเชื้อมาผสมด้วยการฉีดเข้าไปทางช่องคลอดสุนัขเพศเมีย และประเมินการผสมเทียมว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หลังจากนั้น 21-25 วัน” ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรากล่าว

ผศ.สพ.ญ.ดร.จันทร์จิรา กล่าวอีกว่า การสืบสายเลือดลูกสุนัขหลวงชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองเอก” (ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 3) ผสมเทียมกับสุนัขชื่อ “คุณแอลลี่” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้องและมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 5 สุนัข เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 สำหรับ ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองหยิบ” (ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 6) ผสมเทียมกับสุนัขหลวงชื่อ “คุณแอน” พันธุ์บาเซนจิ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 จนประสบความสำเร็จตั้งท้องและมีการคลอดลูกสุนัขด้วยวิธีธรรมชาติ ณ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จำนวน 3 สุนัข เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ปัจจุบัน ลูกสุนัขทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี

น.สพ.นนทษิต ชุติญาณวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกน้ำเชื้อแช่แข็งของคุณทองเอกและคุณทองหยิบ เพราะมีลักษณะสีใกล้เคียงคุณทองแดง และมีน้ำเชื้อที่คุณภาพดี อีกทั้งยังได้พระราชทานชื่อหลานคุณทองแดงชุดใหม่ เป็น ชื่อต้นไม้ โดยหลานคุณทองแดง ชุดแรก จากน้ำเชื้อแช่แข็ง คุณทองเอก กับ คุณแอชลี่ มีลูกทั้งหมด 5 สุนัข ดังนี้ 1.คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ 2.คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล 3.คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล 4.คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ และ 5.คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล สำหรับ ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ “คุณทองหยิบ” ผสมเทียมกับ “คุณแอน” มีลูกทั้งหมด 3 สุนัข ดังนี้ 1.คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล 2.คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล 3.คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล

ทั้งนี้ ผส.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เผยแพร่สายเลือดคุณทองแดง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สุนัขหลวง คุณทองแดงในสื่อต่างๆ ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยในเดือนมีนาคม 2563 จะมีการจัดนิทรรศการ “สุนัขแก้วในรัชกาลที่ 9” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพหาชมได้ยากของในหลวงรัชกาลที่ 9 กับคุณทองแดง ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน มาให้คนไทยได้ชื่นชม รวมทั้งการจัดทำของที่ระลึกของครอบครัวคุณทองแดงให้ประชาชนได้เก็บสะสมด้วย

หลานคุณทองแดง ชุดที่ 1 

หลานคุณทองแดง ชุดที่ 2

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ม.เกษตร สืบสาน 'สายเลือดคุณทองแดง' ผสมเทียม 'หลานรุ่นที่ 3' จำนวน 8 สุนัข

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ม.เกษตร สืบสาน 'สายเลือดคุณทองแดง' ผสมเทียม 'หลานรุ่นที่ 3' จำนวน 8 สุนัข.คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดแถลงข่าว "ครอบครัวคุณทองแดง จากการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็ง" ซึ่งเป็นสายเลือดคุณทองแดง สุนัขหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้ง 2 ชุด จำนวน 8 สุนัข โดยเป็นหลานคุณทองแดง ลำดับที่ 3 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งลูกคุณทองแดง ชื่อ คุณทองเอก และคุณทองหยิบ การสืบสานเลือดสุนัขหลวงชุดใหม่ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย .ชุดที่ 1 น้ำเชื้อแช่แข็งของ "คุณทองเอก" (ลูกคุณทองแดงลำดับที่ 3) ผสมเทียมกับสุนัขชื่อ "คุณแอลลี่" พันธุ์บาเซนจิ ได้แก่ 1.คุณทองโมกมัน เพศเมีย สีดำ 2.คุณทองศรีตรัง เพศเมีย สีน้ำตาล 3.คุณทองพิกุล เพศเมีย สีน้ำตาล 4.คุณทองอินทนิล เพศผู้ สีดำ และ 5.คุณทองกันเกรา เพศผู้ สีน้ำตาล.สำหรับ ชุดที่ 2 น้ำเชื้อแช่แข็งของ "คุณทองหยิบ" ผสมเทียมกับ "คุณแอน" มีลูกทั้งหมด 3 สุนัข ดังนี้ 1.คุณทองชัยพฤกษ์ เพศผู้ สีน้ำตาล 2.คุณทองรวงผึ้ง เพศผู้ สีน้ำตาล 3.คุณทองจามจุรี เพศผู้ สีน้ำตาล .ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรูปหลานคุณทองแดง มาให้ประชาชนได้ชื่นชมด้วย ณ ห้องประชุม 505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 256

โพสต์โดย Matichon Online – มติชนออนไลน์ เมื่อ วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2019

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปิดถนน 6 เส้นทาง งานแห่ประเพณีวัดแขกสีลม 8-9 ต.ค.
บทความถัดไปอุทยานฯ แจงชุดผลักดันช้างไม่ใช่ชุดไล่ เผย ลูกช้างอยากรู้อยากเห็น ช้างพี่เลี้ยงติดตามจึงพลัดตกตามกันลงไป