โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ‘สุวัจน์ ลิปตพัลลภ’ นั่งนายกสภา มรภ.นครราชสีมาอีกสมัย

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 นั้น เนื่องจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่5/2562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 อ่านฉบับเต็มที่นี่

วันเดียวกัน ยังได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีรัมย์ รวมจำนวน 12 ราย อ่านฉบับเต็มที่นี่

รวมถึงเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 15 ราย อ่านฉบับเต็มที่นี่

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้AIS จับมือ Netflix มอบสิทธิพิเศษใหม่ ให้ลูกค้ามือถือ, เน็ตบ้าน ดู Netflix ฟรี 3 เดือน
บทความถัดไปยิงถล่มให้โลกจำ! ‘ช้างศึก’ โหดจัดรัสเซียถล่ม ‘นอร์เธิร์น มาเรียนา’ 21-0 (มีคลิปเต็มเกม)