‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ เสด็จเปิดงานเบาหวานโลก รพ.จุฬาลงกรณ์

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นองค์ประธานเปิดงานวันเบาหวานโลก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ ศ.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถวายหนังสือที่ระลึก จากนั้น เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ และเสด็จกลับ

การนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม ได้คำนึงถึงความสำคัญของโรคเบาหวานจึงได้จัดงานวันเบาหวานโลกขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเอง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงของตนเองที่อาจนำมาซึ่งโรคเบาหวานในอนาคต รวมทั้งความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญในด้านการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยเบาหวานทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน มีการออกซุ้มบริการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว และให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลของสุขภาพ ไปพร้อมกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “CUEZ diabetes”

แอพพลิเคชั่น “CUEZ diabetes” นับเป็นครั้งแรกของนวัตกรรมผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตในการดูแลคนไข้เบาหวานและคนไข้เบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างครบวงจร ประกอบด้วย ข้อมูลความรู้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การปฏิบัติตัวเมื่อน้ำตาลต่ำ การปฏิบัติตัวเมื่อเดินทาง การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ  สามารถแจ้งเตือนการกินยาได้ ระบบบันทึกน้ำตาลแบบใหม่ พร้อมมีการเตือนความผิดปกติเมื่อน้ำตาลสูงหรือต่ำ และเมื่อน้ำตาลต่ำจนเป็นอันตรายสามารถตั้งค่าให้ส่งข้อความแจ้งเตือนกับผู้ติดต่อฉุกเฉินได้ นอกจากนี้สามารถถ่ายรูปอาหารแต่ละมื้อที่สอดคล้องกับผลน้ำตาลในเลือดมื้อนั้นๆ และแจ้งเตือนการนัดหมายของแพทย์ได้อีกด้วย โดยงานเบาหวานโลกจะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน วินิจฉัย และการดูแลรักษาเบาหวานในเด็ก วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เนื่องจากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอุบัติการณ์ของโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว รวมทั้งผู้ใหญ่วัยต้น ซึ่งอยู่ในช่วงอายุประมาณ 20-35 ปี เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก  ซึ่งสัมพันธ์กับความชุกของโรคอ้วนที่เพิ่มขึ้น เบาหวานที่เกิดในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาวนั้น มีข้อมูลชี้ชัดว่า การดำเนินโรคมีความรุนแรงกว่าเบาหวานที่เกิดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ รวมถึงตอบสนองต่อการรักษาได้น้อยกว่า จึงนำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า นอกจากนั้น รพ.จุฬาลงกรณ์ได้เริ่มโครงการจัดตั้ง Transition diabetes clinic คลินิกเบาหวานเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มดังกล่าวมีประสิทธิภาพดีและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆในระยะยาว

กิจกรรมวันเบาหวานโลก รพ.จุฬาลงกรณ์ World Diabetes Day 2019 ที่จัดในครั้งนี้ นอกจากมีกิจกรรมต่างๆ ยังได้รับเกียรติจากคุณ Justin Morris นักปั่นจักรยานมาสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานให้กับประชาชนด้วย

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon