องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยให้หลักอัตลักษณ์ “มีวินัย สุจริต จิตอาสา” มุ่งเน้นให้นักศึกษาครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย เพื่อให้เป็นครูต้นแบบในท้องถิ่นได้

นอกจากนี้ องคมนตรี ยังได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในประเด็นต่างๆ ละในช่วงบ่าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำเสนอแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 14 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ 4 เขต ของกรุงเทพมหานคร และอีก 20 ผลิตภัณฑ์ ในพื้นทีจังหวัดสมุทรปราการ

จากนั้นตัวแทนนักศึกษาได้นำเสนอสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยนักศึกษา อาทิ โครงการส่งเสริมพัฒนาจิตอาสาตามปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โครงการรักษ์บ้านเกิดอาสา สืบสานความเป็นไทย สู่ยุค 4.0 โครงการ Reduce Reuse Recycle  โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘พช.’ ชวนช้อป OTOP Trader โชว์ห่วย ช่วยชุมชน งานกาชาดปี 62 ที่สวนลุมพินี
บทความถัดไป‘ธนาธร’ เปิดใจพ้น ส.ส.เรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวยุบพรรค ยันเดินหน้าต่อแม้ไม่ได้เข้าสภา