สุดปีติ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเยี่ยมชาวไทยเชื้อสายจีนเยาวราช ทรงพระเจริญดังกึกก้อง (ประมวลภาพ)

สุดปีติ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนเยาวราช ปชช.เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

เมื่อเวลา 17.35 น. วันที่ 6 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมวัดไตรมิตรวิทยาราม เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สูท เนคไทสีแดง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์กี่เพ้าสีแดง

ครั้นเสด็จถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลญาณ พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ก่อนเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผ้าไตรพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ถวายของที่ระลึก ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากวัดไตรมิตรวิทยาราม ไปยังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ถนนเยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จถึงวัดไตรมิตร พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จที่ถนนตรีมิตร และ ถนนเจริญกรุง รอบวงเวียนโอเดียน ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง และโบกธงปลิวไสว

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวล ให้กับประชาชนที่มาเฝ้าฯรับเสด็จ ริมฟุตปาธด้วย

ต่อมาเวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และประธานจัดงาน พร้อมด้วยนายแสงชัย โสตถีวรกุล ประธานดำเนินการจัดงาน และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานกรรมการหอการค้าไทย-จีน และประธานจัดงาน กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน และเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และประธานดำเนินการจัดงาน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นางสมศรี ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำ ที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนางดาว ตั้งสิทธิ์ภักดี ผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินฮั้วเฮง จำกัด เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายม้าทองคำ ที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากนั้น นายแสงชัย โสตวีรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและประธานดำเนินการจัดงาน กราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ ตามลำดับดังนี้ ผู้แทนคณะการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน 1 ราย และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานฯ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก จำนวน 40 ราย

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ชุด เมื่อการแสดงเสร็จสิ้นลง ทั้งสองพระองค์ทรงปรบพระหัตถ์ชื่นชมการแสดงอย่างทรงพระเกษมสำราญ

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังบริเวณแท่นพิธีเปิดงานฯ เวลา 18.23 น. ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” และการแสดงสีเสียงในอุโมง LED จากนั้นเสด็จฯ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ภายในอุโมงค์ สมควรแก่เวลา เสด็จออกจากอุโมงค์ LED ทรงพระดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พสกนิกรทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง

เวลา 18.32 น. เสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าภายในเก๋งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) โดยมี นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะกรรมการฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์) ทรงกราบ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกริกฟ้า ก้องไกร ประชาไทย ร่มเย็น โอกาสนี้ นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะกรรมการฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายมังกรทองคำที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางวิไล หิรัญอัศว์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายลูกท้อคู่ทองคำที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 4 ชุด ชุดละ 30 คน

จากนั้น เสด็จออกจากโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเยาวราช เพื่อไปโรงแรมแกรนด์ไชน่า ตลอดระยะทางกว่า 700 เมตรที่ทรงพระดำเนิน ทั้งสองพระองค์ทรงพระดำเนินอย่างช้าๆ ด้วยสีพระพักตร์แจ่มใส ทรงแย้มพระสรวลและทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรทั้งสองฝั่งเส้นทางเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ ท่ามกลางประชาชนที่ต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วถนนเยาวราช พร้อมกับโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธย ส.ท. ปลิวไสวไปทั่วบริเวณ บางคนลงกราบแนบพื้น บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปลาบปลื้มที่ได้เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด

เวลา 19.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงโรงแรมแกรนด์ไชน่า ประทับพักพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย ก่อนเสด็จออกจากโรงแรมแกรนด์ไชน่า ทรงพระดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาส ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรไปตามถนนเสือป่า-ถนนเจริญกรุง ระยะทางประมาณ 300 เมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้อง ในมือต่างสะบัดธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ไสวไปทั่วท้องถนนเจริญกรุง บางส่วนก็พนมมือไว้แนบอก และถือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ ด้วยความรู้สึกปีติเป็นล้นพ้น

เวลา 19.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถึงวัดมังกรกมลาวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คณะกรรมวัดมังกรกมลาวาส เฝ้าฯ รับเสด็จ

การนี้ เสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระศรีอริยเมตไตรย ทรงกราบ จากนั้นเสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานพระประธานอุโบสถ อันประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (องค์กลาง) พระอมิตาภพุทธเจ้า (องค์ด้านขวาของพระศรีศากยมุนี) และพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (องค์ด้านซ้ายของพระศรีศากยมุนี) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระประธานอุโบสถ 3 องค์ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล จบ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม ถวายของที่ระลึก พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เย็น ถวายของที่ระลึก พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และถวายของที่ระลึก

ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังวิหารเทพเจ้าประจำวัด ประดิษฐานเทพเจ้าไภษัชราชา เทวะแพทย์ฮูโต๋เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาชีวิต (ไท่ส่วยเอี๊ย) และเทพเจ้าโชคลาภ ได้แก่ ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา, ฮั่วท้อเซียงซือ เทวแพทย์, พระราชาซิ่งล้ง โอสถราชา, ไฉ่ซิ้งเอี้ย เทพโชคลาภ, เทพเจ้าปึงเถ่ากง และเทพมาตาปึงเถ่าม่า โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจำวัด ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจำวัด ทรงกราบ

เสด็จฯ ไปยังวิหารพระกษิติครรภโพธิสัตว์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงกราบ

เสด็จฯ ไปยังวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (พระกวนอิมโพธิสัตว์แห่งความกรุณา) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ทรงกราบ

เสด็จฯ ไปยังวิหารปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาปฐมบูรพาจารย์ (สกเห็งโจวซือ) ทรงกราบ เสด็จฯ ไปยังวิหารสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายผลไม้มงคล ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาสังฆปริณายกองค์ที่หกแห่งจีนนิกายณาน ประเทศจีน สมัยราชวงศ์ถัง (ฮุยเล้งโจวซือ) ทรงกราบ โอกาสนี้ ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสด็จฯ ออกจากวัดมังกรกมลาวาส โดยตลอดเส้นทางเสด็จประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ทั้งสองพระองค์แย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชน แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับในเวลา 20.10 น.

 

 

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon