พระราชินี ทรงรับทูลเกล้าฯถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเอแบค

‘พระราชินี’ ทรงรับทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากเอแบค

เมื่อเวลา 16.14 น. วันที่ 7 ธันวาคม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และศิษย์เก่า เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย เปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการ และนิทรรศการความเป็นมา 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จากนั้น ฉลองพระองค์ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต เสด็จฯ ไปยังวัดประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีมติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กราบบังคมทูลประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา เดชาชัย ศรีพิจารณ์ นายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายคำประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณ ภราดา ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวายพระมาลาดุษฎีบัณฑิต และผ้าประดับพระอังษา ภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญา ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก่อนฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายปริญญา

ต่อจากนั้น พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบพิธีวจนพิธีกรรมถวายพระพร หลังเสร็จสิ้นพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช สมควรแก่เวลา เสด็จฯ กลับ

สำหรับคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีความตอนหนึ่งว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อถวายงานและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และยังคงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทย ด้วยพระปรีชสามารถด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ หลักสูตรการบินทหารบกอากาศยาน ปีกติดลำตัว ชั้นมัธยม ของโรงเรียนการบินทหารบก หลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ทรงมีความสามารถผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรป โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้แก่ใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลPPL(A) ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก ทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ส่งพระปรีชาสามารถด้านการบินบินกับเครื่องบินแบบ Cessna T แบบ Cessna T 41 แบบ CT-4Eและแบบ PC-9 ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ Boeing 737-400 และBoein 737-800 ซึ่งพระปรีชาสามารถด้านการบินดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะด้านการบริหารเทคโนโลยีการบินระดับสูงทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้งทำให้การดำเนินงานตามแผนภารกิจต่างๆ เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2543

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ลันลาเบล’ รับเงินประกันจาก ‘เจนเนอราลี่’ กว่า 1.1 ล้านบาท
บทความถัดไปปทุมธานีภัยแล้งกระทบ ‘คลอง12’ ทำผิวถนนทรุดหลายแห่ง