ในหลวง พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’

ในหลวง พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้ทุพพลภาพ เด็กและเยาวชน โอกาสนี้ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ทุพพลภาพ เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2563 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางธัญชนก ฟักอุดม เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 135 คน,

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางรติรส จุลชาติ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ทุพพลภาพ จำนวน 501 คน และจำนวน 499 คน ตามลำดับ,

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (ชาย) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี หม่อมหลวง ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เป็นประธาน เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 543 คน และ 735 คน ตามลำดับ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2563

ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร รวมถึงผู้ทุพพลภาพ เด็กและเยาวชน ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตามวัย เพื่อให้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้191สกัดจับพ่อค้ายาเสพติดย่านดอนเมืองซุกไอซ์ไว้คอนโดฯ
บทความถัดไปปลื้มปริ่ม ‘แจ๊คกี้ จักริน’ เข้ารับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น