พระเมตตา ‘ราชทัณฑ์ปันสุขฯ’ ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิมนุษยธรรม

พระเมตตา ‘ราชทัณฑ์ปันสุขฯ’ ผู้ต้องขังเข้าถึงสิทธิมนุษยธรรม

ราชทัณฑ์ปันสุข – ด้วยทรงมีพระราชดำริให้ “ผู้ต้องขัง” เข้าถึง “สิทธิขั้นพื้นฐาน” โดยเฉพาะผู้ต้องขังป่วย ที่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ตามหลักมนุษยธรรม จึงเป็นที่มาของการพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และพระราชทานเครื่องมือแพทย์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลราชทัณฑ์ ไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เป็นปฐมฤกษ์ จากเรือนจำและทัณฑสถานเป้าหมายอีก จำนวน 24 แห่ง

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 2 ให้กับเรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานชลบุรี ณ เรือนจำกลางจังหวัดระยอง

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม จากนั้นพระราชทานรถเอกซเรย์เคลื่อนที่แก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข พระราชทานหนังสือเพื่อใส่ในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขทั้ง 3 เรือนจำและทัณฑสถาน ก่อนเสด็จฯไปยังแดน 9 เพื่อเปิด “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” แล้วทอดพระเนตรห้องทันตกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตทำฟัน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่าย ก่อนเสด็จออกจากห้องทันตกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.) ชาย ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ของสถานพยาบาลในเรือนจำ และพระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย

ต่อมาเสด็จฯไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง ทอดพระเนตรการสาธิตของ อสรจ.หญิง ในการช่วยเหลือผู้ป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย แล้วเสด็จไปยังมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขฯ ภายในแดนหญิง ทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขฯ มุมนวด มุมเสริมสวย และนิทรรศการในมุม Happiness ตามโครงการกำลังใจ ถวายน้ำปานะให้กับพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นพระวิทยากรในโครงการปัญญาบำบัด ในการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจแก่ผู้ต้องขัง แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิง เช่น เบเกอรี่ ถักโครเชต์ ปักมุก การแสดงโยคะ และการร้องเพลงประสานเสียงของผู้ต้องขังหญิง และเสด็จกลับ

เครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน จะเป็นประโยชน์แก่เรือนจำและทัณฑสถานอย่างมาก ในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขังป่วยด้วยตัวเอง โดยร่วมกับแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่น แบ่งเบาภาระการดูแลผู้ต้องขังป่วยในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศได้

เริ่มที่ เรือนจำกลางระยอง มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,246 คน มีผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 759 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 20 รายการ อาทิ เครื่องเอกซเรย์ฟัน, เครื่องวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ชนิด 12 ลีค พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ, เครื่องดูดเสมหะ, หุ่นจำลองผู้ใหญ่ในการสอน CPR, ยูนิตทำฟัน เป็นต้น โดยเรือนจำได้บูรณาการกับโรงพยาบาลบ้านค่าย ในการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งแพทย์มาตรวจรักษาทุก 2 สัปดาห์ ส่งทันตแพทย์มาตรวจรักษาทุก 1 เดือน ในเรือนจำ

ส่วน เรือนจำชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,666 คน มีผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 173 คน ได้รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 21 รายการ อาทิ ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ครบชุด, เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด, เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น, หม้อต้มเครื่องมือ, เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อไฟฟ้าขนาด 40 ลิตร เป็นต้น และ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,599 คน มีผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 183 คน ได้รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 23 รายการ อาทิ เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic, เครื่องฉายแสง พร้อมที่วัดความเข้มแสง, เตียงตรวจภายในเครื่องตรวจตา Slit Lamp เป็นต้น

โดยผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ จะได้รับการตรวจและแยกประเภทในการดูแลรักษา ได้แก่ ความดัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค หอบหืด จิตเวช เป็นต้น โอกาสนี้ ยังมีเรือนจำและทัณฑสถานหญิงอีก 21 แห่งเป้าหมาย ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี, เรือนจำกลางพิษณุโลก, เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา, เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจำกลางสมุทรปราการ, เรือนจำกลางนครราชสีมา, ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, เรือนจำกลางนครพนม, เรือนจำกลางเชียงใหม่, เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก, เรือนจำกลางนครปฐม, เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี, เรือนจำกลางสงขลา, เรือนจำกลางบางขวาง, เรือนจำกลางคลองเปรม, ทัณฑสถานหญิงกลาง, ทัณฑสถานหญิงเชียงใหญ่, ทัณฑสถานหญิงธนบุรี, ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, ทัณฑสถานหญิงสงขลา และ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ กล่าวว่า โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้เข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขัง ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยังความปลาบปลื้มใจให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ต้องขัง พระเมตตา และความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังคงมีต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายในวันนี้

“โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ได้ทำให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานราชทัณฑ์ อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดผลดี ต่อการให้บริการกับผู้ต้องขังและประชาชนทั่วไป ถือเป็นบทเรียนและตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานระหว่างหน่วยงานต่อไป” พล.อ.ไพบูลย์กล่าวและทิ้งท้ายว่า

ถือเป็นความก้าวหน้าและเป็นนวัตกรรมในการทำงาน ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลลาและข้อกำหนดกรุงเทพฯ ของสหประชาชาติ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บทนำ : การเมืองอ่อนไหว
บทความถัดไปข่าวดีรับต้นปี ‘แมน’ โพสต์ ภาพ ‘ใบเตย’ ตั้งครรภ์