ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.โมซัมบิก เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.โมซัมบิก เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายฟีลีป จาซิงตู ญูซี (Mr. Filipe Jacinto Nyusi) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นสมัยที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายฟีลีป จาซิงตู ญูซี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมชัมบิก
กรุงมาปูโต

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวโมซัมบิก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโมซัมบิก จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

บทความก่อนหน้านี้มท.2 ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ กปน. ติดตามความคืบหน้ามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้ง
บทความถัดไปIOSA ตรวจสอบ ‘การบินไทย’ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน ก่อนต่ออายุใบรับรอง ตอกย้ำมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก