ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.เคนยาถึงแก่อสัญกรรม

กราฟิกลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตปธน.เคนยาถึงแก่อสัญกรรม

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในการที่นายดาเนียล โทรอยทิช อารัป มอย (Mr. Daniel Toroitich arap Moi) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา
กรุงไนโรบี

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายดาเนียล โทรอยทิช อารัป มอย อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเคนยา ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมายังท่านและประชาชนชาวเคนยา ในการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งและได้อุทิศตนเพื่อสร้างความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชน

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ โลกสองวัย : ทอดน่องท่องเที่ยวพ่วงต้นสายปลายจวัก
บทความถัดไปชป.ยันเชียงใหม่มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ วางแผนสำรองน้ำสงกรานต์-ดับไฟป่า