มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบหน้ากากอนามัย แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ต่างๆ สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบหน้ากากอนามัย แก่บุคลากรทางการแพทย์รพ.ต่างๆ สู้ภัยโควิด-19

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินการของมูลนิธิ ฯ โดยมอบหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 เมษายน ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ทำพิธีมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้ ทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญ และกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เต็มกำลังความสามารถ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon