ในหลวง-พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน 4 ชุมชน 10,928 ถุง ที่ได้รับผลกระทบโควิด

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานถุงพระราชทาน 4 ชุมชนในกทม. 10,928 ถุง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ  ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์   ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญไปมอบแก่ประชาชน โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,928 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้แก่ เขตคลองสาน เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  และเขตพระนคร  จำนวน 63 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon